Β. Διγαλάκης: Τέλη που δεν δικαιούται ζητά από το Πολυτεχνείο ο Δήμος Χανίων

Aνταποδοτικά τέλη ύψους 145.000 ευρώ ετησίως που δεν δικαιούται αξιώνει από το Πολυτεχνείο Κρήτης  ο Δήμος Χανίων , για υπηρεσίες τις οποίες δεν προσφέρει, όπως κατήγγειλε σήμερα ο πρύτανης του Ιδρύματος Βασίλης Διγαλάκης , ο οποίος σημείωσε ότι για τη συγκεκριμένη απαίτηση, που είχε εκφραστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι υποχρεωμένος -αν και δεν το επιθυμεί- να κινηθεί, πλέον, νομικά.

«Στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσα και περιμετρικά, δεν λειτουργούν δημοτικές υποδομές οδοφωτισμού», σημείωσε σήμερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Διγαλάκης τονίζοντας ότι «ο φωτισμός πραγματοποιείται από φωτιστικά σώματα που έχει τοποθετήσει, συντηρεί και ηλεκτροδοτεί με έξοδά του το ίδιο το Ίδρυμα. Επίσης, ο οδοκαθαρισμός γίνεται με έξοδα του Πολυτεχνείου, όπως και η δεντροφύτευση, η άρδευση και ο ευπρεπισμός των παρτεριών. Η μόνη υπηρεσία που παρέχεται από τον Δήμο στο Πολυτεχνείο είναι η συλλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από δέκα σημεία, που έχουν τοποθετηθεί κάδοι. Σύμφωνα, δε, με υπολογισμούς μας η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων είναι 1-1, 5 τόνος εβδομαδιαία και με μια συντηρητική κοστολόγηση το κόστος ανέρχεται σε 3.000 με 4.000 ευρώ ετησίως κι όχι 145.000 ευρώ».  

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος επεσήμανε, ακόμη, ότι το ποσό των 145.000 ευρώ «αγγίζει» το 15% των λειτουργικών εξόδων του Πολυτεχνείου Κρήτης και πρόσθεσε ότι «… αυτό γίνεται τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ ετησίως και όταν τα ενεργειακά τέλη για πετρέλαιο και ρεύμα ανέρχονται σε 700.000 ευρώ τον χρόνο. Είναι προφανές ότι το Ίδρυμα αδυνατεί να πληρώσει αυτά τα τέλη, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του Ιδρύματος».  

Ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε ότι «το Ίδρυμα είναι αναγκασμένο να προφυλαχθεί νομικά και έχει δοθεί εντολή στους νομικούς συμβούλους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για να προασπίσουν τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Είναι ένας δρόμος που δεν τον θέλω, αλλά αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να τον ακολουθήσω. Γι’ αυτό, έστω και την τελευταία στιγμή, καλώ τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφύγουμε αυτές τις οδούς και να προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης προς το συμφέρον όλων».  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Διγαλάκης έχει αποστείλει επιστολή, στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, από τις 31 Αυγούστου 2015, επισημαίνοντας τα εξής:

«Στον λογαριασμό της ΔΕΗ, μηνός Ιουλίου 2015, που αφορά στον μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην Πολυτεχνειούπολη, εμφανίσθηκαν χρεώσεις Δημοτικών Τελών, ύψους € 12.115, 57 /μήνα – συνολικά € 145.386, 84 /έτος. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού, στην περίπτωση του Πολυτεχνείου Κρήτης, εμβαδού 61.000 τ.μ., εφαρμόσθηκε αφενός για τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) συντελεστής 2, 27/τ.μ., αφετέρου για Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) συντελεστής 0, 07/τ.μ., δηλαδή οι οικιακοί  συντελεστές. 

Με την εφαρμογή, όμως, των οικιακών συντελεστών στην περίπτωση του Πολυτεχνείου Κρήτης, παραβιάσθηκε η αρχή της ανταποδοτικότητας που διέπει το σύστημα καθιέρωσης και επιβολής των δημοτικών τελών, καθώς δημιουργήθηκε, όπως θα επεξηγήσουμε κατωτέρω, ανισομερής επιβάρυνση του υπόχρεου, εν προκειμένω του Πολυτεχνείου, σε σχέση προς την παρεχόμενη υπηρεσία καθαριότητας, η οποία, στην περίπτωση του Πολυτεχνείου, είναι σχεδόν μηδαμινή. 

Και τούτο διότι: 

Α.  Στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν λειτουργούν   υποδομές οδοφωτισμού του Δήμου Χανίων, ανέκαθεν. Τόσο στις εσωτερικές οδούς του Ιδρύματος, αλλά ακόμα και στον εξωτερικό δρόμο και στον κόμβο εισόδου, ο φωτισμός πραγματοποιείται από φωτιστικά σώματα που έχει εγκαταστήσει και ηλεκτροδοτεί το Ίδρυμα  

Β.  Το Ίδρυμα πραγματοποιεί οδοκαθαρισμό με δική του μέριμνα  . Από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και έως σήμερα, ουδέποτε έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες οδοκαθαρισμού ή καθαρισμού φρεατίων από συνεργεία του Δήμου στις εγκαταστάσεις μας. 

Γ.  Η δεντροφύτευση, η άρδευση και ο ευπρεπισμός των παρόδιων παρτεριών   γίνεται, επίσης, με μέριμνα και έξοδα του Ιδρύματος. 

Δ.  Η μόνη σχετική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από τον Δήμο στο Ίδρυμα είναι η συλλογή των οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε 10 και μόνο   σημεία στις εγκαταστάσεις μας, εμβαδού 61.000 τ.μ.. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε και θα οποία επιθυμούμε να παρουσιάσουμε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα συζητηθεί η παρούσα αίτησή μας, η παραγωγή του Ιδρύματος σε οργανικά απορρίμματα ανέρχεται σε περίπου 1-1, 5 τόνο ανά εβδομάδα, μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος αποκομιδής και επεξεργασίας ύψους 3.000, 00 – 4.000, 00 ευρώ ετησίως. Είναι, δηλαδή, προφανής η αναντιστοιχία η οποία υπάρχει με την παραγωγή απορριμμάτων από τους οικιακούς χρήστες, κάτι το οποίο δεν έχουν λάβει υπ’ όψιν τους οι υπηρεσίες σας, ενώ ουδέποτε παρουσιάστηκε σε εμάς κάποια αναλογιστική μελέτη που να υπολογίζει με εύλογο τρόπο ποιο είναι το κόστος αποκομιδής και γιατί συμπίπτει με το κόστος των οικιακών χρηστών. Σημειώνουμε ότι μία τέτοια μελέτη θα μπορούσε να συνταχθεί με την αρωγή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου. 

Ε.  Πέραν των ανωτέρω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος είναι ανοικτές για τους πολίτες των Χανίων  . Καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας επισκέπτονται τους κοινόχρηστους χώρους του για αναψυχή και άθληση, σε ιδανικές συνθήκες καθαριότητας και φωτισμού, με μέριμνα, όπως προελέχθη, του Πολυτεχνείου. Τίθεται, επομένως, εύλογα το ερώτημα, γιατί το Ίδρυμα, μολονότι με δικές του δαπάνες φωτίζει και καθαρίζει τους χώρους του, τους οποίους, εκτός των φοιτητών και του προσωπικού του, επισκέπτονται καθημερινά και χρησιμοποιούν εκατοντάδες δημότες και κάτοικοι των Χανίων, πρέπει να επιβαρυνθεί διπλά, δηλαδή και με Δημοτικά Τέλη. Και τούτο, σε μία εκτεταμένη περίοδο υποχρηματοδότησης του Ιδρύματος από τους Κεντρικούς Πόρους, η οποία έχει προκαλέσει ασφυκτική πίεση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα του Ιδρύματος. 

Επ’ ευκαιρία των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει παραχωρήσει, από το 1988, έκταση 74.672 τ.μ. για την εγκατάσταση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Χανίων, η λειτουργία του οποίου πραγματοποιείται σήμερα από Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Χανίων. Καθώς το οικόπεδο στο οποίο έχουν αναγερθεί οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και έχει αποκτηθεί με απαλλοτρίωση, σύμφωνα και με την απόφαση παραχώρησης, θα πρέπει να διασφαλίζεται για το Ίδρυμα, το οποίο ακόμα εκκρεμεί, προκειμένου αυτή η παραχώρηση να συνεχίζεται και μάλιστα χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε μηνιαίας ή ετήσιας καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης (αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπής 349/28-8-1987 και 371/27-8-1988). 

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι: 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να επιμερίζονται μεταξύ των υποχρέων αναλόγως του βαθμού χρήσεως των παρεχομένων υπηρεσιών, επιπροσθέτως δε να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου το συμβατό της επιβολής κάθε συντελεστή προς τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της ίσης μεταχείρισης  (ΣτΕ 274/2014, 60/2010 7μ., 609/2004 7μ. κ.α.).  

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου περί δημοτικών τελών και φόρων, ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει για τους στεγασμένους χώρους δύο συντελεστές, ένα για τις κατοικίες ή νοσηλευτικά ιδρύματα, και ένα για τους στεγασμένους χώρους πάσης άλλης χρήσεως, στη συνέχεια, με το άρθρο 1 του ν. 429/1976, έχει δοθεί στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια η δυνατότητα να ορίζουν μέχρι και επτά συντελεστές, ήτοι δύο για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα, και δύο ή περισσοτέρους, με ανώτατο όριο τους πέντε, για τους χώρους “άλλης χρήσεως”. Η διεύρυνση αυτή, που στοχεύει, όπως έχει κριθεί, σε μια κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υποχρέων ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ τους, υποχρεώνει τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια να ασκούν την κανονιστική αρμοδιότητα που τους απένειμε ο νόμος σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της ανταποδοτικότητας  

Όπως προελέχθη, το Πολυτεχνείο Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεών του και μέχρι σήμερα, δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων   παρά μόνο όσον αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων από συγκεκριμένα – ελάχιστα στον αριθμό – σημεία. 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ  

Την άμεση λήψη απόφασης από το κατά νόμο αρμόδιο Δημοτικό σας Συμβούλιο για τη μείωση των δημοτικών τελών στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη θέσπιση μειωμένου συντελεστή, με βάση ορθολογικές παραμέτρους και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Η Πρυτανεία και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας για την άμεση επίλυση του ανωτέρω θέματος». 

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο