Τα 28 θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Πλατανιά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, στις 18.30, στο Δημαρχείο Πλατανιά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Ψηφίσεις πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 450/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Υποβολή αιτήματος προσλήψεων τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. για την κάλυψη παγίων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 2/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 7ο: Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 8ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020, 00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, (Α΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πλατανιά και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Αποδοχή του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων και της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Πλατανιά προς την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Απόσυρση οχημάτων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πλατανιά για τη συγκρότηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείου Χανίων των παρακάτω επιτροπών:

α) Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών και

β) Επιτροπή Γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την απευθείας αγορά ακινήτου στην τ.κ. Παλαιών Ρουμάτων για την επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού-Τελικού) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Δ. ΣΚΙΝΕ, ΠΡΑΣΕ, ΣΕΜΠΡΩΝΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥΝΙΟΥ» (Τακτοποιητικού)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου 2ο υποέργο: ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασσέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Εκτέλεση Προγράμματος Δακοκτονίας στο Δήμο Πλατανιά για τα έτη 2017 – 2018 – 2019

Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Βλαζάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 23ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Κουρνιδάκη Νεκτάριο του Ελευθέριου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Περουλάκη Δημήτριο του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: α) Ανάκληση της με αριθμ. 442/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής για παραλαβή ανταλλακτικών- βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων- μηχανημάτων για το έτος 2017” & β) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών – βεβαίωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έτους 2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο