EquiFund | Νέα επενδυτικά δεδομένα για startups και ΜμΕ

EQUIFUND

Το καλοκαίρι αναμένεται να «κλειδώσουν» τα αποτελέσματα για την επιλογή των σχημάτων που θα μπουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του EquiFund, της επενδυτικής πλατφόρμας για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF).

Το λεγόμενο και ως «Ταμείο των Ταμείων» ή υπερταμείο έρχεται ακριβώς την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η ελληνική οικονομία προσπαθεί να βρει «φως στο τούνελ», ύστερα από οκτώ χρόνια ύφεσης. Παράλληλα, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς πολλές από αυτές δεν πληρούν όλα τα εχέγγυα για «κλασικές» τραπεζικές πιστώσεις.

Κύριο χαρακτηριστικό του Ταμείου είναι η καινοτομία και τα νέα εργαλεία που θα προσφέρει, στοιχεία ακόμα πιο σημαντικά και από τα χρήματα που θα «πέσουν» στην αγορά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, δηλώνει σχετικά στο fortune.gr: «Το EquiFund είναι ένα καινοτόμο χρηματοοικονομικό εργαλείο συμμετοχικής χρηματοδότησης (equity funding), που σχεδιάσαμε τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους εργαλείο που υλοποιείται στη χώρα μας, ενώ, όπως μας πληροφόρησε πολύ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), ο διαχειριστής του ταμείου είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται αυτό το διάστημα σε χώρα της Ε.Ε. Έχουμε ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ σε αυτό (260 εκατ. ευρώ έχουν συμφωνηθεί και έπονται άλλα 60 εκατ.). Θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Θα στηρίξει, επίσης, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών πάρκων και την παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η συγκρότησή του προχωράει γοργά, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των 12 διαχειριστών των υποταμείων του (sub-fund managers)»

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης γίνεται από το EIF βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κριτηρίων, χωρίς καμία εμπλοκή της Ελλάδας.

Σαράντα πέντε επενδυτικά σχήματα δήλωσαν ενδιαφέρον για να αναλάβουν τη διαχείριση των υποταμείων, από τα οποία 22 έχουν ήδη προχωρήσει. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης της αξιολόγησης, που ξεκίνησε τον Απρίλιο, η τελική επιλογή για την έναρξη δραστηριοποίησης των πρώτων υποταμείων αναμένεται το Σεπτέμβριο.

Τα τελικά επενδυτικά σχήματα αναμένεται να είναι από δέκα έως δώδεκα. Πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από τον τραπεζικό χώρο και οι διαχειριστές τους διαθέτουν εμπειρία τόσο στην επιλογή των χρηματοδοτήσεων όσο και στη μόχλευση κεφαλαίων.

H ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τρεις θα είναι οι βασικοί τομείς επενδύσεων, τα λεγόμενα «παράθυρα» της πλατφόρμας:

-Επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

-Επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και

-επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

Τα ενδιάμεσα ταμεία συμμετοχών αντιστοιχούν λοιπόν στα λεγόμενα «παράθυρα», δηλαδή στους τρεις αυτούς βασικούς τομείς επενδύσεων.

Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, μέσα από τα δύο «παράθυρα» της γενικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη, όμως, προτεραιότητα δίνεται, μέσα από το Παράθυρο Καινοτομίας, στη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή.

Α) Στο Παράθυρο Καινοτομίας περιλαμβάνεται το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας (Technology Transfer Fund – TT Fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator Fund). Καταρχάς αναμένεται η δημιουργία από 1 έως 3 ταμεία στον τομέα της καινοτομίας.

Το TT Fund θα στοχεύει έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις «pre-seed», «proof-of-concept» και «seed».

Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Στόχος κατά τη λειτουργία του Ταμείου Επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring – coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις «pre-seed», «proof-of-concept» και «seed».

Β) Στη γενική επιχειρηματικότητα αναμένεται η δημιουργία δύο Παραθύρων:

• Για Early Stage Venture Capital Funds δημιουργία 2-4 ταμείων

• Για Growth Stage Private Equity Funds δημιουργία επίσης 2-4 ταμείων

Στη γενική επιχειρηματικότητα το Ταμείο θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας.

Πηγή: fortune.gr

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή