Πλαφόν δύο θητείες για τους προέδρους των Επιμελητηρίων – Τι λένε Παπαδεράκης – Μαργαρώνης

«Πλαφόν» δύο θητείες θέτει για τους προέδρους των επιμελητηρίων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, το ίδιο νομοσχέδιο ανοίγει και τον δρόμο για τη συγχώνευση των επιμελητηρίων σε περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζει υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για τους υπαλλήλους των επιμελητηρίων, ενώ στις διοικητικές επιτροπές θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της «αντιπολίτευσης».

Πέραν των παραπάνω, εφεξής οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ οι προμήθειες των επιμελητηρίων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις). Σε ό,τι αφορά τα έτη προεδρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου, «όσοι έχουν ήδη διατελέσει πρόεδροι επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά». Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν διατελέσει πρόεδροι στο παρελθόν, μπορούν να έχουν ακόμη μία θητεία, ενώ με την ψήφιση του νόμου θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του προέδρου για δύο τετραετίες, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Σταμάτη Ζησίμου στη «Ναυτεμπορική».

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Όπως προαναφέρθηκε, το νομοσχέδιο ανοίγει και τον δρόμο για τη συγχώνευση των επιμελητηρίων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς στις επόμενες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2017 θα συσταθούν Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, «μπορούν να εισηγούνται προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τη συγχώνευση επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας».

Αν και δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο, πρόθεση της κυβέρνησης είναι στις επόμενες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν το 2021, τα επιμελητήρια να μετατραπούν σε Περιφερειακά και να έχουν την αντίστοιχη δομή με τις Περιφέρειες. Δηλαδή, ένα επιμελητήριο ανά Περιφέρεια και παραρτήματα στους νομούς που την αποτελούν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των αρμοδιοτήτων τους, τα επιμελητήρια θα μπορούν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τον συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ.). Αποστολή των κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), των υπηρεσιών μιας Στάσης και των υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

Ο Αντώνης Παπαδεράκης

Το σχέδιο νόμου συζητήθηκε στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΕ, στην οποία παρέστη ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην παρέμβασή του ο κ. Παπαδεράκης εστίασε στο πνεύμα των αλλαγών, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα τον νέο ενδυναμωμένο ρόλο που καλούνται να υποστηρίξουν τα επιμελητήρια της χώρας μέσω της ανάδειξής τους ως βασικού πυλώνα υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι κατ’ ουσίαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας εν γένει.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού που πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο της συζήτησης, ο γενικός γραμματέας επισήμανε την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων:

• Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων τους.

• Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό δράσεων και παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών.

• Η ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας στη διοίκηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στη λογική της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

• Η χρηστή αξιοποίηση των πόρων και των τελών, ιδίως όσων απορρέουν από την κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου και με διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση αυτών με αποσαφήνιση και επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως η σχέση μητρώου ΓΕΜΗ και μελών επιμελητηρίου, η διάκριση των ανταποδοτικών υπηρεσιών ΓΕΜΗ με τις άλλες υπηρεσίες των επιμελητηρίων προς τα μέλη τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της εποπτείας από την Πολιτεία.

• Η θεσμοθέτηση μηχανισμών αυτοανανέωσης και αυτοελέγχου των διοικήσεων.

Ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε επίσης και στον νεοεισαγόμενο θεσμό των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, επισημαίνοντας ότι δύνανται να επιτελέσουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την ικανότητα ουσιαστικής συμβολής των επιμελητηρίων στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό και ειδικότερα στην κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με παράλληλη ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργειών, συγχωνεύσεων και της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ευρύτερης σημασίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε και στα χρόνια θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική ικανότητα των επιμελητηρίων και αφορούν σε παθογένειες από το παρελθόν, τα οποία καλείται η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει αντικαθιστώντας τις νοσηρές καταστάσεις υποκατάστασης των οργανικών μονάδων με άλλα οργανωτικά σχήματα μέσω της έναρξης διαδικασιών εκσυγχρονισμού των οργανογραμμάτων και της δρομολόγησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των οργανικών κενών.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναφορικά με τη συγκρότηση της διοικητικής επιτροπής, το νομοσχέδιο ορίζει ότι μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την εκλογή του προέδρου του επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού. Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος, η πρόσκληση αποστέλλεται από την απερχόμενη διοικητική επιτροπή.

Στα επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από 7 μέλη, η θέση του β’ αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο διοικητικό συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Στα επιμελητήρια όπου η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από 9 μέλη, η θέση του β’ αντιπροέδρου καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο διοικητικό συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Η θέση του γ’ αντιπροέδρου, όπου υπάρχει, καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψήφιο ο οποίος προέρχεται από τον τρίτο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο διοικητικό συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Όταν δεν υπάρχει τρίτος συνδυασμός, ή αυτός δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων, η θέση του γ’ αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται με απόφαση του οικείου γενικού γραμματέα υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο αποτελείται από τρεις υπαλλήλους των επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους διεύθυνσης και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο διεύθυνσης, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα επιμελητήρια της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους.

Ο Γιάννης Μαργαρώνης

Κληθείς από το HANIA.news να σχολιάσει το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για τα Επιμελητήρια, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά και τις επισημάνσεις, διορθώσεις, διευκρινίσεις του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνη Παπαδεράκη στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η διαδικασία διήρκησε 5 ώρες και ο κ. Παπαδεράκης μας έλυσε πάρα πολλές απορίες και σκοτεινά σημεία, ενώ αναγνώρισε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν γραφτεί σωστά στο νομοσχέδιο», υπογράμμισε ο κ. Μαργαρώνης, ο οποίος παραβρέθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε εκτενώς το σχέδιο νόμου με θέμα «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» που έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που θέλουμε όλοι, κι εμείς και το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να ενδυναμωθεί ο ρόλος των Επιμελητηρίου προκειμένου να έρθει ανάπτυξη μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σχέδιο νόμου κινείται σε σωστό δρόμο, δεν έχει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και ελπίζουμε το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψιν του τις θέσεις μας, όπως εκφράστηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όσο και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο