Τα 44 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

DHMOTIKO-SYMBOYLIO-AITHOYSA

Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, στις 15:30, στο Δημαρχείο Χανίων.

Τα θέματα είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/11/2015, 18/11/2015, 2/12/2015, 16/12/2015, 17/12/2015, 23/12/2015 και 18/4/2017, 28/4/2017, 4/5/2017, 12/5/2017, 24/5/2017, 30/5/2017 {Πρόεδρος}
 2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 308/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση απευθείας μίσθωσης αποθήκης στο κτίριο επί της οδού Γρηγορίου Ε’ {Δήμαρχος}
 4. Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου Χανίων στην 7η Συνδιάσκεψη Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και έγκριση οδοιπορικών εξόδων για τη μετάβασή του στη Γερμανία {Δήμαρχος}
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο {Δήμαρχος}
 6. Παραχώρηση αιθουσών για την πραγματοποίηση εκλογών, για την εκλογή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα {Δήμαρχος}
 7. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής Δημάρχου Χανίων για τη μετάβαση του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
 8. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 637/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιχορήγησης του ΘΗΣΕΑ Περιβολίων {Δήμαρχος}
 9. Εντολή στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Βουλγαράκη Νικολάου στη περιοχή “ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ” {Μακράκης – Βλαχάκης}
 10. Έγκριση αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}
 11. Έγκριση εκδηλώσεων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}
 12. Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων, εκθαμνώσεων, κλπ Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
 13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
 14. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
 15. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 157/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
 16. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 268/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Στέφανος) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
 17. Αναγνώριση αποζημίωσης βλάβης {Ξανθουδάκης}
 18. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση οδού Χάληδων και αύλειου χώρου Μητρόπολης” {Ξανθουδάκης}
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης οδού στο Σταλό Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς” {Ξανθουδάκης}
 22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου “Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
 24. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τελικού – τακτοποιητικού του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2016” {Ξανθουδάκης}
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή των Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων» {Ξανθουδάκης}
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015» {Ξανθουδάκης}
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου» {Ξανθουδάκης}
 31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων για το έτος 2017 {Ξανθουδάκης}
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων – Χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
 33. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Τζαγκαράκης) {Μακράκης}
 34. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Βιζυράκης) {Μαράκης}
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 37. Ορισμός δόσεων πληρωμής υποχρεώσεων από απαλλοτρίωση {Βλαχάκης}
 38. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}
 39. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης {Βλαχάκης}
 40. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
 41. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μαθιουδάκη) {Βλαχάκης}
 42. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Κελαϊδής) {Βλαχάκης}
 43. Διαγραφή οφειλών από προνοιακά επιδόματα (ΜΩΥΣΙΔΗΣ & ΤΣΙΚΟΓΙΑ) {Βλαχάκης}
 44. Διαγραφή οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΛΕΒΕΝΤΕΑ) {Βλαχάκης}

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο