Τα 44 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

DHMOTIKO-SYMBOYLIO-AITHOYSA

Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, στις 15:30, στο Δημαρχείο Χανίων.

Τα θέματα είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/11/2015, 18/11/2015, 2/12/2015, 16/12/2015, 17/12/2015, 23/12/2015 και 18/4/2017, 28/4/2017, 4/5/2017, 12/5/2017, 24/5/2017, 30/5/2017 {Πρόεδρος}
 2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 308/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση απευθείας μίσθωσης αποθήκης στο κτίριο επί της οδού Γρηγορίου Ε’ {Δήμαρχος}
 4. Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου Χανίων στην 7η Συνδιάσκεψη Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και έγκριση οδοιπορικών εξόδων για τη μετάβασή του στη Γερμανία {Δήμαρχος}
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο {Δήμαρχος}
 6. Παραχώρηση αιθουσών για την πραγματοποίηση εκλογών, για την εκλογή επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα {Δήμαρχος}
 7. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής Δημάρχου Χανίων για τη μετάβαση του στην Αθήνα {Δήμαρχος}
 8. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 637/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιχορήγησης του ΘΗΣΕΑ Περιβολίων {Δήμαρχος}
 9. Εντολή στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Βουλγαράκη Νικολάου στη περιοχή “ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ” {Μακράκης – Βλαχάκης}
 10. Έγκριση αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}
 11. Έγκριση εκδηλώσεων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}
 12. Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων, εκθαμνώσεων, κλπ Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}
 13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
 14. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2018 {Αποστολάκη}
 15. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 157/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
 16. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 268/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Στέφανος) του αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}
 17. Αναγνώριση αποζημίωσης βλάβης {Ξανθουδάκης}
 18. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση οδού Χάληδων και αύλειου χώρου Μητρόπολης” {Ξανθουδάκης}
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης οδού στο Σταλό Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς” {Ξανθουδάκης}
 22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου “Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
 24. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών τελικού – τακτοποιητικού του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2016” {Ξανθουδάκης}
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή των Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων» {Ξανθουδάκης}
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015» {Ξανθουδάκης}
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου» {Ξανθουδάκης}
 31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων για το έτος 2017 {Ξανθουδάκης}
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων – Χρήση 2016” {Ξανθουδάκης}
 33. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Τζαγκαράκης) {Μακράκης}
 34. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Βιζυράκης) {Μαράκης}
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 37. Ορισμός δόσεων πληρωμής υποχρεώσεων από απαλλοτρίωση {Βλαχάκης}
 38. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}
 39. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης {Βλαχάκης}
 40. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
 41. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μαθιουδάκη) {Βλαχάκης}
 42. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Κελαϊδής) {Βλαχάκης}
 43. Διαγραφή οφειλών από προνοιακά επιδόματα (ΜΩΥΣΙΔΗΣ & ΤΣΙΚΟΓΙΑ) {Βλαχάκης}
 44. Διαγραφή οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΛΕΒΕΝΤΕΑ) {Βλαχάκης}

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή