ΑΑΔΕ | Ολο το το επιχειρησιακό σχέδιο – Πάνω από 100.000 έλεγχοι φέτος

Τη διενέργεια περισσότερων από 100.000 ελέγχων έχει προγραμματίσει για φέτος η εφορία.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι έλεγχοι αφορούν όλο το φάσμα της φορολογητέας ύλης, όπως προληπτικούς ελέγχους για έκδοση αποδείξεων και απόδοση ΦΠΑ καθώς και τελωνειακούς ελέγχους και πόθεν έσχες (προσαύξηση περιουσίας).

Οπως αναφέρεται στο εισαγωγικό του σημείωμα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής «Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2018 είναι φιλόδοξο και απαιτητικό, καθώς οι στόχοι που έχουν τεθεί απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια. Έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας και το 2018, βασιζόμενοι στη συλλογική προσπάθεια, τον επαγγελματισμό, τις ικανότητες και την αφοσίωση όλων των στελεχών της Αρχής».

Αναλυτικά το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

1. Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Τμήματα Ελέγχου.

2. Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκατ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

3. Εισπραξιμότητα άνω του 40% από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

4. Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδο-ομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε «Μεγάλους Φορολογουμένους».

5. Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

6. Βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

7. Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

8. Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων.

9. Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων

10. Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων.

11. Εισπραξιμότητα άνω του 15% από ελέγχους των Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων.

12. Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων.

13. Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. € από ελέγχους των τμημάτων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.

14. Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ. Τμήματα Ελέγχων.

15. Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων

16. Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., την Φ.Α.Ε. και τα τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ.

17. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων, από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.

18. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, από τα τμήματα Ελέγχων των ΔΟΥ.

19. Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013, από την οικεία Δ.Ο.Υ. του συμβολαιογράφου/Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

20. Συμμετοχή στη διενέργεια 5 πολυμερών ελέγχων των υπηρεσιών Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε. & Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.

21. Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.

22. Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.

23. Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής. Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.

24. Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων).

25. Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

26. Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

27. Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

28. Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών (.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

29. Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών) από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

30. Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. €. (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

31. Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

32. Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών  Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

33. Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΠ.2.1.32, άνω των 30 εκατ. € (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).

34. Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ 

1 σχόλιο

  • NASOOS Reply

    28 Μαΐου 2018 at 10:32

    A

Γράψτε απάντηση στο NASOOS Ακύρωση απάντησης

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο