ΑΝΕΚ | Οι προοπτικές και οι κίνδυνοι για το 2018 – Τα αποτελέσματα για το 2017

Η γενικότερη πορεία της οικονομίας και της ζήτησης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν τις προοπτικές του ομίλου της ΑΝΕΚ σε λειτουργικό επίπεδο για το 2018, όπως επισημάνθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στις κεντρικές εγκαταστάσεις της, επί της λεωφόρου Σούδας, στα Χανιά.

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, «οι διεθνείς τιμές πετρελαίου σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2017 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση επηρεάζοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το κόστος καυσίμων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους του ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου είναι αστάθμητος παράγοντας, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίπτωσή τους στα αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν επισφαλής. Μετά την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των τριών τελευταίων χρήσεων, στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου για το 2018 είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΑΝΕΚ, Γιώργος Κατσανεβάκης.

Ο ίδιος, πάντως, έκλεισε την ομιλία του, στη διάρκεια της οποίας ανάγνωσε την ετήσια οικονομική έκθεση, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, με αισιοδοξία για το μέλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσο και αν είναι καταχνιά και σκοτεινιά μεγάλη, θα τηνε βρει την περασιά ο ήλιος να προβάλει. Ο ήλιος της ΑΝΕΚ στο επιχειρηματικό περιβάλλον της πατρίδας μας προβάλει μας δίνει όλα τα όπλα εκείνα ν’ αυξήσουμε την εμπιστοσύνη μας στην πορεία που ακολουθούμε, δικαιώνοντας τις επιλογές μας».

ANEK-KATSANEBAKHS-SYNELEYSH

Ο κ. Κατσανεβάκης σημείωσε ότι «το 2017 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την ΑΝΕΚ, καθώς συμπλήρωσε μια μακρά διαδρομή 50 χρόνων αδιάλειπτης και δυναμικής παρουσίας στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Στον μισό αιώνα ζωής της, η εταιρεία συνέβαλλε αποφασιστικά στην αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών της χώρας. Ταυτόχρονα, διατηρώντας αμιγή την ελληνική της ταυτότητα, συνέβαλλε στην ισχυροποίηση της ελληνικής παρουσίας στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής, αποκτώντας πανευρωπαϊκή εμβέλεια και κύρος. Στη διάρκεια αυτής της πορείας, αναδεικνύοντας και διατηρώντας τις αξίες της, η εταιρεία έλαβε σημαντικές διακρίσεις από καταξιωμένους ελληνικούς και διεθνείς φορείς, ενώ εφάρμοσε υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και στήριξε τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό. Σημειώνεται ότι ο ρόλος της ακτοπλοΐας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα, συνεισφέροντας στην τουριστική ανάπτυξη, στο εμπόριο και κατ’ επέκταση στο ΑΕΠ της».

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2017, όπως ανέφερε ο κ. Κατσανεβάκης, διαβάζοντας την ετήσια οικονομική έκθεση, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, «o Όμιλος της ΑΝΕΚ διατήρησε για τρίτη συνεχή χρονιά την κερδοφορία του πιστοποιώντας τη σημαντική ανάκαμψή του μετά από μια περίοδο παρατεταμένης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος, συνεχιζόμενης ύφεσης και αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Παράλληλα, με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Μητρικής, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017, επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ωστόσο, η αύξηση της μέσης τιμής των καυσίμων κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2016, είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους και τη μείωση του EBITDA παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Εντούτοις, τα θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 οδήγησαν στη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της καθαρής θέσης του Ομίλου. Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Μητρικής επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο και ότι δεν έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 για την εταιρεία».

ANEK-SYNELEYSH

Όπως σημείωσε ο κ. Κατσανεβάκης, «σε λειτουργικό επίπεδο, το 2017 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του Ομίλου συνέχισαν να εκτελούν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου. Εκτελώντας 1,5% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2017 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1.040 χιλιάδες επιβάτες έναντι 974 χιλ. το 2016 (αύξηση 7%), 204 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 188 χιλ. (αύξηση 9%) και 139 χιλ. φορτηγά έναντι 133 χιλ. το προηγούμενο έτος (αύξηση 4%). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2017 ανήλθε σε € 164,7 εκατ. έναντι € 157,6 εκατ. το 2016, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 31,4 εκατ. έναντι € 41,1 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 12,8 εκατ. το 2017 έναντι € 25,6 εκατ. το 2016. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 8,1 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 9,8 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. τη χρήση 2016».

anek-bardinogiannhs1

Δείτε ΕΔΩ όλη την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2017

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2017, οι βασικότεροι κίνδυνοι για την ΑΝΕΚ τη φετινή χρονιά (2018) είναι οι εξής:

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων

Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, συνεπώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος διαχρονικά που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου από μια μεταβολή του κόστους των καυσίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2017 είχε ως εξής:

2

Το κόστος καυσίμων και λιπαντικών του ομίλου για το 2017 αποτέλεσε το 33% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 29% το 2016. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παρουσίασαν μείωση από το 2015 και μετά, ωστόσο το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 30% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους του ομίλου, επομένως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Η ΑΝΕΚ έχει συνάψει μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά και διμερή τραπεζικά δάνεια καθώς και συμβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών με διάφορες τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω δάνεια εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια, η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου τους επιβαρύνεται με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Η ευαισθησία της μεταβλητότητας των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2017 είχε ως εξής:

1

Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στα επιτόκια αναμένεται να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο όμιλος ή η εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις και να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία τους. Με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής επήλθε ισορροπία στο κεφάλαιο κίνησης και έχει περιοριστεί ο κίνδυνος ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχονται σε € 6,8 εκατ., ενώ για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση του ομίλου φροντίζει ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας.

Ανταγωνισμός

Τα πλοία του ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται σε γραμμές που επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τον Πειραιά με την Κρήτη, καθώς και την Ελλάδα με την Ιταλία. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων κάθε εταιρείας στις ως άνω αγορές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού με αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο όμιλος, στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανομή των πλοίων ανά γραμμή, αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάμενων (αλλά και πιθανών νέων) γραμμών και τιμολογεί τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Τυχόν περαιτέρω όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση.

Πιστωτικός κίνδυνος

Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι αυξημένος. Ο όμιλος παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα των πελατών του μέσω των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου που εφαρμόζει και έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες πελατών. Όπου κρίνεται απαραίτητο, και με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση των πιστώσεων που χορηγούνται, λαμβάνονται επιπλέον εγγυήσεις. Το σωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε € 36,4 εκατ., το οποίο θεωρείται επαρκές έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενώ υπάρχει σημαντική διασπορά των απαιτήσεων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκέντρωση απαιτήσεων από την κοινοπραξία, ουσιαστικά πρόκειται για απαιτήσεις από πλήθος πελατών (πρακτορεία, αυτοκινητιστές κ.λπ.) που διακανονίζονται και εκκαθαρίζονται μέσω της κοινοπραξίας (ως ειδικό σχήμα διαχείρισης) και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο όμιλος δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο καθώς υπάρχει φυσική αντιστάθμιση κινδύνου, δεδομένου ότι με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται υπάρχουν και δανειακές συμβάσεις.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος δεν εκτίθενται σε ιδιαίτερο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς οι περισσότερες συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές εκτός Ελλάδος διενεργούνται με βάση το ευρώ. Περιορισμένος συναλλαγματικός κίνδυνος ενδεχομένως να δημιουργηθεί από την αξία των αγορών καυσίμων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών ή υπηρεσιών σε ξένο νόμισμα η οποία όμως είναι μικρή σε σχέση με το σύνολο των αγορών και δαπανών.

ANEK-SYNELEYSH2

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο