Τα 23 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: α) Ανάκληση της με αριθμ. 302/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση), β) Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Προσαρμογή του Δήμου Πλατανιά στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων της χώρας μέσω της αναδιοργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018 – Τακτοποίηση μετοχών υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με απόκτηση δυνάμει δωρεάς 3,8199 μετοχών από τον Δ. Χανίων, για την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης ειδικού αποθεματικού που κατέχει ο Δήμος Πλατανιά από τη σύσταση της εταιρείας

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 96/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Π.»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 7ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 162 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου «Ακτή Γερανιώτη» που βρίσκεται εκτός οικισμού Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» με ανάδοχο του έργου την ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων (Χρήση 2016-2017)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ»  Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στην 12η “Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Κρήτη Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 27 Οκτωβρίου έως 30  Οκτωβρίου  2018, ορισμός εκπροσώπου και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων περιπτέρου, μετακίνησης & διαμονής)”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Σιάτιστα

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση δαπανών  για τις επετειακές  εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940, στις οποίες θα συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης (Σ.Ι.Π.Α.Κ)  στην 14η Κλασική Ανάβαση Ομαλού στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2018  και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Διοργάνωση από τον Δήμο Πλατανιά αγώνων δρόμου – κάθε ηλικίας – με την επωνυμία “1ος Δρόμος Μουσούρων” στις 18 Νοεμβρίου 2018, έγκριση σχετικών δαπανών και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Συνδιοργάνωση Δήμου Πλατανιά, με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, καθώς και με άλλους φορείς του Ν. Χανίων της εκπαιδευτικής δράσης cine-Μαθήματα και του 6ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, που θα διεξαχθούν από τις 24/10/2018 έως τις 4/11/2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Δωρεάν παραχώρηση χώρου  στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, για την δημιουργία και λειτουργία Πειραματικής Ερασιτεχνικής Σκηνής στον Δήμο Πλατανιά από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μαραγκουδάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου στην κα Δεικτάκη Αλεξία του Αθανασίου, κάτοικο Τ.Κ. Αλικιανού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα  23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο