Χανιά | Ενταση για τα αδέσποτα, “πέρασε” πρόταση που καταψήφισε η Δημοτική Αρχή

Μετά από μία έντονη, κατά διαστήματα, συζήτηση, που διήρκησε περίπου 2 ώρες, υπερψηφίστηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων η πρόταση για την έγκριση προγράμματος 40 εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Γερμανίδα εθελόντρια κτηνίατρο στις 20 και 21 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση της Δημοτικής Αρχής ήταν αρνητική, στηριζόμενη στη θέση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων. Τη θέση αυτή εξέφρασε και εγγράφως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Νικηφοράκης, ο οποίος, απαντώντας σήμερα (αρ. πρωτ.: 57161) στην εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Χανίων, δικηγόρο Στέλλα Κοτσιφάκη, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι “δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του αιτήματός σας”.

Ο κ. Νικηφοράκης ανέφερε, ακόμη, ότι ο Δήμος Χανίων, από την ανάληψη των καθηκόντων, η νέα Δημοτική Αρχή, έχει διαχειριστεί -όπως χαρακτηριστικά είπε- 164 ζώα συντροφιάς, έχει προχωρήσει σε 104 στειρώσεις και έχουν γίνει 55 υιοθεσίες.

Τελικά, μετά από τοποθετήσεις, εντάσεις και διαφωνίες, η εισήγηση για το πρόγραμμα στειρώσεων εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 2 αποχές.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ

Την εισήγηση για τις 40 στειρώσεις, την οποία συνυπέγραφαν 26 από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, ανάγνωσε η δημοτική σύμβουλος της παράταξης Αρχοντάκη, Νίκη Αποστολάκη, ενώ την υπερψήφισή της ζήτησε, λαμβάνοντας τον λόγο, η κα Στέλλα Κοτσιφάκη.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

“Τα τελευταία χρόνια αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι και γάτες) που εγκαταλείπονται και καθίστανται αδέσποτα στα όρια του Δήμου Χανίων ολοένα και αυξάνονται. Το γεγονός δε ότι τα ζώα αυτά εγκαταλείπονται αστείρωτα, επιδεινώνει το πρόβλημα, καθώς αφενός διαπιστώνονται γέννες και εγκαταλείψεις εκατοντάδων κουταβιών και γατών κάθε χρόνο, αφετέρου τα αστείρωτα ζώα εμφανίζουν κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τους ανεπιθύμητες συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα στις περιοχές όπου διαβιούν ή εγκαταλείπονται, με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και άλλων προβλημάτων. Βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποτελούν οι συστηματικές στειρώσεις σημαντικού αριθμού αδέσποτων ζώων.

Στις παραγράφους 1, 4, 10 και 11 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 αναφέρεται ότι:

«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς…»

4 α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά… στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή…».

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού οι Δήμοι οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. …»

«11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη  – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη χώρα προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.

Στους εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης σε κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων».

Σύμφωνα επίσης με την με αριθμό 1714/75275/6.7.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΕΚ Β’ 1489/16-07-2015)
συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. 1 και 2:

«1. Η παραχώρηση της χρήσης χώρου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση των πράξεων του άρθρου 1, γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη σχετική απόφαση αναφέρεται και η διάρκεια της παραχώρησης. Η απόφαση παραχώρησης κοινοποιείται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για την παραχώρηση χώρου ο εθελοντής κτηνίατρος καταθέτει στην αρμόδια αρχή παραχώρησης αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 υπουργικής απόφασης. Με την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ζητά την παραχώρηση χώρου που πληρεί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρθρου 4 και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι θα πραγματοποιεί τις πράξεις του άρθρου 1 εθελοντικά».

Στις 04.12.2019 η εθελόντρια κτηνίατρος Dr Margarethe Keyl υπέβαλε αίτηση – υπεύθυνη δήλωση προς τον Δήμο Χανίων η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 57161/04.12.2019 σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει εθελοντικά δωρεάν έως σαράντα (40) στειρώσεις στις 20 & 21 Δεκεμβρίου 2019 σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Χανίων, ότι οι στειρώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθούν στο Κτηνιατρείο του Δήμου Χανίων, καθώς το κτίριο αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ως άνω εγκύκλιο και διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τις επεμβάσεις και αιτείται την παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Κτηνιατρείου Χανίων για να διενεργηθούν εθελοντικά στειρώσεις έως σαράντα (40) αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων και ηλεκτρονική σήμανση αυτών, αναφέροντας τα φαρμακευτικά σκευάσματα που απαιτούνται και υποβάλλοντας και την απαιτούμενη από το νόμο άδεια του ΓΕΩΤΕΕ.

Παρακαλούμε να εισάγετε το θέμα στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 10 Δεκεμβρίου 2019 για τη λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω”.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Στην απάντησή του προς την εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, Στέλλα Κοτσιφάκη, ο αντιδήμαρχος Χανίων Γιάννης Νικηφοράκης αναφέρει τα εξής:

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο