Στην κατάργηση παραβόλων και την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων πιστοποίησης θα προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με σχετική απόφαση, που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και…

Περισσοτερα