Δολιοφθορές στα μηχανήματα του αναδόχου και στα υλικά που χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης και των επισκευών, οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε σχολικά συγκροτήματα του…

Περισσοτερα