Την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020» (ΕΣΠΑ) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού  στις Σχολικές Μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης» με…

Περισσοτερα