Ενάντια στη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο Πέρα Πλατάνι, αλλά και υπέρ της αδρανοποίησης των ήδη υπαρχόντων μονάδων, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τάχθηκε σήμερα η δημοτική…

Περισσοτερα