Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ ( www.ert.gr) η Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 51 (πενήντα μίας) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου…

Περισσοτερα