Καταλύματα που αποτελούνται από αυτόνομα δωμάτια, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με κοινό concept. Δύο παραδείγματα μας βάζουν στο πνεύμα των Un-hotels, μιας νέας τάσης στη φιλοξενία. «Αντί να δημιουργήσουμε από το…

Περισσοτερα