Με ταχείς ρυθμούς υλοποιούνται οι επενδυτικοί σχεδιασμοί του Ομίλου Καράτζη, χρηματοδοτούμενοι τόσο από τις θετικές λειτουργικές του ταμειακές ροές, όσο και από την πρόσφατη πώληση της θυγατρικής Κρέτα Πολάρις στη…

Περισσοτερα