Ο όρος «διαφήμιση» στο λεξικό αναλύεται ως «μια διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή». Σύμφωνα με τους αναλυτές, η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε…

Περισσοτερα