Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 για την πρόσληψη 478 υπαλλήλων σε 198 καταστήματα του οργανισμού, εξέδωσε ο ΟΑΕΔ. Μεταξύ των άλλων, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα…

Περισσοτερα