Η Lidl Hellas επιλέγει προσωπικό σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά: • Πωλητής – πωλήτρια/ταμίας (μερική απασχόληση) στην Κω (κωδικός θέσης: 735) με τα εξής καθήκοντα (ίδια για τις ίδιες ειειδκότητες παρακάτω): Λειτουργία του ταμείου, ανεφοδιασμός ραφιών, τακτοποίηση της…

Περισσοτερα