Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 37 συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για διάστημα έως 3 μήνες, τα οποία καθορίζονται ως στελέχη και εργατικό προσωπικό για τη λειτουργία της Παιδικής…

Περισσοτερα