Τέλος στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξηράς. Από την επόμενη σειρά (Β’ ΕΣΣΟ 2018) του Μαρτίου, οι υπόχρεοι στράτευσης θα λάβουν χαρτί από τη Στρατολογία, προκειμένου να καταταγούν απευθείας στη…

Περισσοτερα