Στην επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, Νομικού Συμβούλου και Συμβούλου Εκπόνησης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για την προετοιμασία της διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά στη σύναψη σύμβασης για τη «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία,…

Περισσοτερα