Το ποσό των 180.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για το έργο με κωδικό 2019ΕΠ00200003 και με ονομασία «Ερευνητικές Εργασίες για την Ιστορική και Τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης ωρίμανσης…

Περισσοτερα