Συζήτηση για προσλήψεις συμβασιούχων στο Δ.Σ. Πλατανιά

Θέματα πρόσληψης συμβασιούχων θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, την Παρασκευή 8 Απριλίου, στις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικότερα, τα 28 θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Παρασκευή και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για

Θέμα 1ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2016

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας, για το έτος 2016 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων 2016 -2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από τη θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 στον Δήμο Πλατανιά – 3o Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο : Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών όμβριων υδάτων ΤΚ Πρασέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικών οδών Δ. Κολυμβαρίου δημοτικών διαμερισμάτων νοτίου τμήματος (2010)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Ταυρωνίτη»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15 ο : Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο « Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16 ο : Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Πλατανιά στον οικισμό Καμισιανών (Παιδικός Σταθμός Κολυμβαρίου)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο : Έγκριση διενέργειας Προμηθειών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18 ο : Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης νέας

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο : Συνδιοργάνωση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για την Επέτειο των 150 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1866 και της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγήτριας Γωνιάς Κολυμβαρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Θέμα 20ο : Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, στην διεξαγωγή: α) του Διασυλλογικού πρωταθλήματος Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και β) του Ανοικτού Πρωταθλήματος Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο : Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπειών στο Δημαρχείο ενόψει της επετείου της Μάχης της Κρήτης και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο : Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου» από τον Δήμο Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαργιολάκη Παντελεήμονα του Βασιλείου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24 ο : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μιχελάκη Ευστράτιο του Αντωνίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλής από μισθώματα, λόγω εσφαλμένης αναγραφής του ΑΦΜ του οφειλέτη

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26 ο : Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κολυμβαρίου

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27 ο : Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Χωστής Τ.Κ. Πρασέ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωστής στο Κεφάλι της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28 ο : Έγκριση πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων Δημάρχου και ψήφιση σχετικών πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο