«Αποκαλυπτήρια»: Αυτό είναι το νέο Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων

Την εγκατάσταση 200 και πλέον επιχειρήσεων σε κτηριακές υποδομές που δημιουργούν κύκλο εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο 600 εκατ. ευρώ και με πρόβλεψη δημιουργίας 6.500 θέσεων εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προβλέπει το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων, οι εργασίες κατασκευής του οποίου ξεκίνησαν στις 4 Μαΐου, σε έκταση 515 στρεμμάτων περίπου, στη Μαλάξα της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων.  

Αυτό επεσήμανε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της  «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.»  και αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Γιώργος Ανδρουλάκης , στη διάρκεια ημερίδας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ειδικότερα για το πρόγραμμα Jessica, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης .

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων είναι μία επένδυση ιδιωτικής πολεοδόμησης μιας περιοχής που βρίσκεται στην περιοχή της Μαλάξας, στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών του Δήμου Χανίων, με έκταση 515 στρέμματα περίπου, στην οποία πρόκειται να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής με σκοπό την εγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσης και χαμηλής όχλησης, αλλά και επιχειρήσεων χονδρεμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσιών κ.λπ., που όλες μαζί και από κοινού συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό – οικονομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων». 

«Το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Τύπου Β’, όπως είναι η νομική του ονομασία, έλαβε έγκριση ανάπτυξης και αδειοδοτήθηκε με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και περιβαλλοντικούς όρους, με Κοινή Απόφαση Υπουργών τα τέλη του 2014 και σήμερα διαθέτει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, με αρτιότητα οικοπέδων 1 στρ. για τη μεταποίηση και 500 τ.μ. για τον τριτογενή τομέα, με ποσοστό κάλυψης 70% και με συντελεστή δόμησης από 1, 2 έως 1, 4. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της γης, συγχρηματοδοτείται από πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica, καθώς και από πόρους των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών της Κρήτης, της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων , και είναι κατά την άποψή μου ένα από τα σπουδαιότερα, ίσως το σπουδαιότερο έργο που συγχρηματοδοτείται από το Jessica στην ελληνική επικράτεια» , σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και πρόσθεσε: «Επιτυγχάνει έναν ιδανικό συνδυασμό μίξης και μόχλευσης πόρων (διαρθρωτικά ταμεία, τραπεζικά κεφάλαια, ιδιωτικοί πόροι), ενώ προορίζεται για την εξυπηρέτηση εκατοντάδων επιχειρήσεων, με προφανή πρόβλεψη προστιθέμενης αξίας και με τεράστια περιβαλλοντική συμβολή ιδίως στα Χανιά και την Κρήτη γενικότερα». 

ANDROYLAKIS-GIORGOS

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε, ακόμη, ότι «ήδη από τις 4 Μαΐ ου 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των έργων υποδομής, με πρόβλεψη περαίωσης των εργασιών τον Σεπτέμβριο 2017, όπου το τοπίο θα έχει ριζικά αλλάξει. Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολεοδομικής οργάνωσης με οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο, υδραυλικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, διπλό δίκτυο ύδρευσης για οικιακή χρήση και χρήση βιομηχανίας, ενεργειακά και ευρυζωνικά δίκτυα, οδοφωτισμός, μονάδα καθαρισμού αποβλήτων με απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, υποδομές περιβαλλοντικής διαχείρισης και δασοπροστασίας, κτήριο Διοίκησης και άλλες κοινωφελείς και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, συνθέτουν ένα άρτιο έργο πράσινης υποδομής, με έντονο αειφορικό προορισμό». 

Παράλληλα, τόνισε ότι «το έργο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με πρόβλεψη εγκατάστασης 200 και πλέον επιχειρήσεων σε κτηριακές υποδομές που δημιουργούν κύκλο εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο 600 εκατ. ευρώ και με πρόβλεψη δημιουργίας 6.500 θέσεων εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα μεγέθη αυτά»  , όπως είπε, «που θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία στα επόμενα 10 – 15 χρόνια, αναμένεται να επέλθουν μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, στη διάρκεια κατασκευής των οποίων δημιουργούνται 150 θέσεις εργασίας επίσης».  

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «σε σχετική έρευνα που έχει διενεργήσει το Επιμελητήριο Χανίων, καταγράφεται ήδη σημαντικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων για εγκατάσταση στο Επιχειρηματικό Πάρκο, ενώ σε ειδική ημερίδα που προγραμματίζουμε θα αναλυθούν το πλήθος και το μέγεθος των ωφελειών και πλεονεκτημάτων που υπάρχουν για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς και των σχετικών οικονομικών και άλλων κινήτρων που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απαλλαγή από την άδεια εγκατάστασης, την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης, τον εξαιρετικά χαμηλό ΕΝΦΙΑ, τα μεγάλα οφέλη και τις οικονομίες κλίμακος για καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, οδοφωτισμό κ.λπ.».  

ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε, ακόμη, ότι «η αποφασιστική συμμετοχή δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης και η χρόνια επιμονή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην υλοποίησή της, είναι τρανή απόδειξη τόσο του ιστορικού όσο και του σύγχρονου ρόλου που διαδραματίζουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στις τοπικές οικονομίες, στην καρδιά της πιο μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για τη σημαντική αυτή επένδυση, αν το Πάρκο δεν είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Jessica. Με δεδομένες τις υπάρχουσες συνθήκες και τα προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου, το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων δεν ήταν δυνατό να εξασφαλίσει τη συνολικά απαιτούμενη χρηματοδότηση του, και μάλιστα με όρους που το καθιστούν βιώσιμο, αν δεν υπήρχε το Jessica». 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Για το ίδιο θέμα μίλησε στην ημερίδα ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Χρήστος Μυλωνάκης , ο οποίος ζήτησε από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη «να θεσμοθετηθούν ειδικά κίνητρα τόσο στον υπό διαβούλευση Αναπτυξιακό Νόμο, όσο και στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που θα διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα, κατ’ εξαίρεση και καθ’ υπέρβαση των περιορισμών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων».  

Ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε «να τροποποιηθεί το άρθρο 12 του νομοσχεδίου ειδικώς για τις επιχειρήσεις εντός Επιχειρηματικών Πάρκων και να ενσωματωθούν σε αυτό τουλάχιστον οι διατάξεις και τα κίνητρα που υπήρχαν στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο. Αυτό θα είναι μία πραγματική ώθηση για ανάπτυξη και για περιβαλλοντική προστασία των περιοχών που μαστίζονται από ρυπογόνες δραστηριότητες αλλά και έλλειψη εναλλακτικών θέσεων και επιλογών, όπου μπορούν να εγκατασταθούν νόμιμα και με τα κατάλληλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

Παράλληλα, ζήτησε από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη  και τον δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα  «να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση έναρξη της κατασκευής των εξωτερικών έργων υποδομής και ιδίως των οδών πρόσβασης στο Επιχειρηματικό Πάρκο, τόσο με απευθείας οδική σύνδεση όσο και μέσω νέας οδού παράκαμψης του οικισμού της Μαλάξας».  

Ο κ. Μυλωνάκης επεσήμανε ότι «το Επιμελητήριο Χανίων, στη διαρκή του προσπάθεια για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της δραστηριότητας των μελών του και την υποβοήθηση της απασχόλησης, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων. Ο φορέας υλοποίησης του Πάρκου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.”, στην οποία το Επιμελητήριο Χανίων συμμετέχει μαζί με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τον ιδιοκτήτη της γης, τόσο ως μέτοχος, όσο και ως μέλος της Διοίκησης. Ένα εταιρικό σχήμα που νομίζω πως είναι πρωτοποριακό»  , είπε.

Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων σημείωσε, ακόμη, ότι «η χρηματοδότηση της επένδυσης, υλοποιείται με καταβολή ιδίων κεφαλαίων, με τραπεζικό δανεισμό και ευρωπαϊκούς πόρους. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Φορέας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Jessica, έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση, ύψους 4, 75 εκ. €, με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου».  

MYLONAKIS-XRHSTOS

Ο κ. Μυλωνάκης τόνισε, τέλος, ότι «σε έρευνα που κατ’ αρχήν προχώρησε το Επιμελητήριο Χανίων, καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων για εγκατάσταση στο Επιχεiρηματικό Πάρκο. Ενδιαφέρον το οποίο ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι τόσο στο Νομό Χανίων όσο και στο Νομό Ηρακλείου όπου συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες μονάδες επιχειρηματικής υποδομής, δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις για την εγκατάστασή τους, ιδίως αν η δραστηριότητά τους είναι μεταποιητική και προκαλεί οχλήσεις ανεξαρτήτως βαθμού».  

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο