Ο διαγωνισμός για τις 28 άγονες γραμμές – 3 στην Κρήτη

Τον διαγωνισμό για τις 28 άγονες γραμμές προκήρυξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τροποποιώντας το μοντέλο πτητικού έργου, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει αισθητά το ετήσιο κόστος, το οποίο μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα καθορίσει τα ανάδοχα σχήματα που θα αναλάβουν την εκτέλεση του μεταφορικού έργου για τις γραμμές στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από την 1η Οκτωβρίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της Μαριάννας Τζάννε  στο newmoney.gr .

Το νέο μοντέλο εισάγει τη μέση πτητική περίοδο, που δεν υπήρχε στους προηγούμενους διαγωνισμούς και ορίζει ότι: χαμηλή περίοδος είναι οι μήνες Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. Μέση περίοδος οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και Οκτώβριος και υψηλή θερινή περίοδος οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιδιώκει να περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια σε περιόδους που δεν είναι αιχμής και αντίστοιχα και τις προσφερόμενες θέσεις. 

Κριτήριο επιλογής µεταξύ των αεροµεταφορέων, που κρίνεται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχή των υπηρεσιών για κάθε προκηρυχθείσα γραµµή, είναι το χαµηλότερο συνολικό οικονοµικό αντιστάθµισµα για τη γραµµή αυτή.

Με βάση την απόφαση τo µέγιστο καταβλητέο οικονοµικό αντιστάθµισµα ετησίως ανά γραµµή καθορίζεται ως ακολούθως: 

• Αθήνα – Αστυπάλαια στο ποσό των 704.000 ευρώ
• Αθήνα – Ικαρία χωρίς στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Αθήνα – Λέρος στο ποσό των 924.000 ευρώ
• Αθήνα – Μήλος στο ποσό των 924.000 ευρώ
• Αθήνα – Κύθηρα στο ποσό των 704.000 ευρώ
• Αθήνα – Νάξος στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Αθήνα – Πάρος στο ποσό των 12.000 ευρώ
• Αθήνα – Κάρπαθος στο ποσό των 704.000 ευρώ
Αθήνα – Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ 
• Αθήνα – Σκιάθος στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Αθήνα – Κάλυµνος στο ποσό των 704.000 ευρώ
• Αθήνα – Σκύρος στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Αθήνα – Ζάκυνθος στο ποσό των 12.000 ευρώ
• Αθήνα – Σύρος στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά στο ποσό των 484.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Σάµος στο ποσό των 12.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Χίος στο ποσό των 12.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα στο ποσό των 220.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα στο ποσό των 12.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Σκύρος στο ποσό των 220.000 ευρώ
• Θεσσαλονίκη – Λήµνος – Ικαρία στο ποσό των 724.000 ευρώ
• Αλεξανδρούπολη – Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ 
Άκτιο – Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ 
• Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος στο ποσό των 704.000 ευρώ
• Λήµνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάµος – Ρόδος στο ποσό των 924.000 ευρώ
• Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος στο ποσό των 924.000 ευρώ
• Ρόδος – Κως – Κάλυµνος – Λέρος – Αστυπάλαια στο ποσό των 924.000 ευρώ
• Ρόδος – Καστελόριζο στο ποσό των 924.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη: 

– Σε περίπτωση που έως τις 30 Ιουνίου 2016 κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση, από την 1η Οκτωβρίου 2016 τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές, τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιορισµού της πρόσβασης για το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30ή Σεπτεµβρίου 2020 σε ένα µόνον αεροµεταφορέα για κάθε µία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές και θα χορηγηθεί το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των γραµµών από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Η ενηµερωτική ανακοίνωση για αυτές τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής C197 της 3ης Ιουνίου 2016. Σε περίπτωση που έως τις 30 Ιουνίου 2016 κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση, από την 1η Οκτωβρίου 2016 τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του προαναφερθέντος κανονισµού, να προχωρήσει στη διαδικασία περιορισµού της πρόσβασης για το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30η Σεπτεµβρίου 2020 σε ένα µόνον αεροµεταφορέα για κάθε µία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές (όπως αναφέρεται στο επόµενο άρθρο) και να χορηγήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των γραµµών από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Επισηµαίνεται ότι ο αεροµεταφορέας, που θα δηλώσει την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα, δεσµεύεται να αναλάβει την υποχρέωση για το προαναφερόµενο διάστηµα των τεσσάρων ετών και, σε περίπτωση διακοπής της εξυπηρέτησης σε κάποια από τις γραµµές που θα έχει αναλάβει, θα καταβάλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως ρήτρα αποζηµίωσης, το ποσό των 500.000 ευρώ ανά γραµµή.

– Η εκµετάλλευση των γραµµών αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, που έχουν επιβληθεί για την εξυπηρέτηση αυτών των γραµµών και για τις οποίες δηµοσιεύτηκε ενηµερωτική ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C197 της 3ης Ιουνίου 2016. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί για µία µόνο ή και περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά για κάθε µία από τις παραπάνω αυτές γραµµές. Επισηµαίνεται ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας των αεροπορικών συνδέσεων, οι αεροµεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τουλάχιστον ένα µέλος του προσωπικού θαλάµου, που θα εξυπηρετεί τους επιβάτες στις ανωτέρω συνδέσεις, οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα.

– Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή σε όλους τους αεροµεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκµετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος µέλος είτε βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την έκδοση αδειών των αεροµεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριµένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί “Άδειας Εκµετάλλευσης”.

Από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αποκλείονται οι αεροµεταφορείς, οι οποίοι:

i) κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, διαθέτουν προσωρινή άδεια εκµετάλλευσης,
ii) κατά την τελευταία πενταετία έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από την εκµετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και
iii) εφόσον συντρέχει η περίπτωση των περιορισµών και ασυµβιβάστων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα στοιχεία 10, 11 και 12 του
σκεπτικού της παρούσης.

Ο παρών διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού ΕΚ 1008/2008 της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 “σχετικά µε τους κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα”.

Σε περίπτωση που ο αεροµεταφορέας που έχει επιλεγεί διακόψει αιφνίδια την αεροπορική γραµµή, το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να επιλέξει, µε αµοιβαία συµφωνία, διαφορετικό αεροµεταφορέα ο οποίος θα εκτελεί την υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας για χρονική περίοδο έως επτά µηνών, µη ανανεούµενη, υπό τον όρο ότι το οικονοµικό αντιστάθµισµα που καταβάλλεται δεν θα υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το καθαρό κόστος – λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ευλόγου κέρδους. H επιλογή του αεροµεταφορέα γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων και αρχίζει νέα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Επίσης σε περίπτωση που υποβληθεί µόνο µία προσφορά και κριθεί ως µη αποδεκτή οικονοµικά, µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγµάτευσης.

Πηγή: newmoney.gr 

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο