ΤτΕ: -3, 5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούλιο παρά την αύξηση στις αφίξεις

Μειωμένες ταξιδιωτικές εισπράξεις και πλεόνασμα εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον φετινό Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ.

Συγκεκριμένα το πλεόνασμα μειώθηκε κατά 5, 9% σε 2, 610 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 3, 5% σε 2, 8 δισ. ευρώ. Στο επτάμηνο παρατηρήθηκε η ίδια τάση, καθώς το ταξιδιωτικό πλεόνασμα μειώθηκε κατά 6, 3% σε 5, 6 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 4, 8%.

Η μείωση οφείλεται στην μειωμένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, καθώς οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 5, 8% τον Ιούλιο κυρίως χάρη στις αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αναλυτικά:

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 2, 610 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5, 9% έναντι πλεονάσματος 2, 775 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Ειδικότερα, μείωση κατά 3, 5% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.853 εκατ. ευρώ, έναντι 2.957 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ αύξηση, κατά 33, 5%, παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2016: 243 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 182 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8, 9%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5, 8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 86% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (204, 4%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5.601 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6, 3% έναντι πλεονάσματος 5.980 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 4, 8% όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 2, 9%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 6, 3%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1, 1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 58, 6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73, 5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3, 5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 4, 4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Ιούλιος 2016: 1.898 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 1.986 εκατ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 που μειώθηκαν κατά 2, 0% (Ιούλιος 2016: 891 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 908 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 86 εκατ. ευρώ ή 10, 1%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (Ιούλιος 2016: 1.136 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 1.138 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 18, 9% και διαμορφώθηκαν στα 319 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7, 5% και διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 35, 6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 330 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 14, 4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4, 9% και διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 4, 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 6.783 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 4, 2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.445 εκατ. ευρώ, όσο και στη μείωση κατά 7, 4% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.120 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5, 9% και διαμορφώθηκαν στα 2.613 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 1, 7% και διαμορφώθηκαν στα 1.833 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 15, 4% και διαμορφώθηκαν στα 904 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 14, 8% και διαμορφώθηκαν στα 455 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 979 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14, 7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 1, 5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 223 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 3, 8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 458 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούλιο του 2016 διαμορφώθηκε στις 4.664 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5, 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8, 1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 2, 5%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 19, 0% καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 13, 9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.626 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19, 4%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 18, 5% (Ιούλιος 2016: 1.517 χιλ., Ιούλιος 2015: 1.280 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9, 9% και διαμορφώθηκαν στις 451 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4, 1% και διαμορφώθηκαν στις 262 χιλ. ταξιδιώτες. Αντιθέτως, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 7, 5% και διαμορφώθηκαν στις 451 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 40, 0% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 119 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 27, 3% και διαμορφώθηκαν στις 138 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 αυξήθηκε κατά 1, 1% και διαμορφώθηκε στις 12.111 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.974 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6, 9%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 10, 0%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 8.085 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7, 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 4.026 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένες κατά 9, 2%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5, 8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 8, 7%.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3, 7% και διαμορφώθηκαν στις 1.339 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11, 9% και διαμορφώθηκαν στις 630 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5, 5% και διαμορφώθηκαν στις 1.379 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 19, 3% και διαμορφώθηκαν στις 281 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 12, 2% και διαμορφώθηκαν στις 443 χιλ. ταξιδιώτες.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο