Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης – ΜΑΙΧ για την αναβάθμιση του Πάρκου Χλωρίδας

Την υπογραφή Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανακοίνωσαν σήμερα το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας είναι η αξιολόγηση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία που διαθέτει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

«Απώτερος στόχος είναι να εμπλουτιστούν οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες του Πάρκου, να καταστεί οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμο και να προσελκύσει ερευνητική δραστηριότητα και πόρους», όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του ΜΑΙΧ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ τονίζεται ότι «η συμβολή και ο προσανατολισμός της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ, αλλά και γενικότερα των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, στην αειφόρο διαχείριση των οικοσυστημάτων και της φυτικής ποικιλότητας της Μεσογειακής Λεκάνης».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το Πάρκο Διάσωσης της Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης παραμένει διαρκώς αφοσιωμένο και ανοιχτό στην τοπική κοινωνία των Χανίων για να απολαμβάνει τους πράσινους χώρους του, οι οποίοι αναδεικνύουν τη μοναδική βιοποικιλότητα της Κρήτης. Ως γνωστόν, το Πάρκο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του στηρίχτηκε από την πολύτιμη οικονομική συμπαράσταση της Παγκρήτιας Ένωσης Αμερικής. Μέχρι και σήμερα, η συνεχιζόμενη οικολογική συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη και εξωστρεφή συνεισφορά του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των Χανίων στους «συμπολίτες» του, παρά τη δραματική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησής του. Το Ίδρυμα εξακολουθεί να διαθέτει σε καθημερινή βάση δύο υπαλλήλους από το αναγκαίο προσωπικό της Τεχνικής του Υπηρεσίας για τη συντήρηση του Πάρκου, ενώ ακόμα και τις απογευματινές ώρες παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη φύλαξης, ώστε να διατηρεί προσβάσιμο το πάρκο του σε κάθε πολίτη».

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλης Διγαλάκης -μετά την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου (17/09/2017)- και ο διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Γιώργος Μπαουράκης, ενεργώντας για λογαριασμό των ιδρυμάτων τους, υπέγραψαν το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, που στοχεύει:

Α. Στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, της αξίας και των δυνατοτήτων που παρέχει το υφιστάμενο βιολογικό απόθεμα του Πάρκου, μέσω της σύνταξης σχετικής μελέτης.

Β. Στην υποβολή προτάσεων από πλευράς του CIHEAM-ΜΑΙCh για τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο Πάρκο, σχετικά με την αξιοποίηση της χλωρίδας.

Γ. Στη διερεύνηση συνεργιών για την από κοινού υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τα αντικείμενα του Πάρκου και των ανάλογων δραστηριοτήτων του CIHEAM-ΜΑΙCh.

Δ. Στη συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρώτης Μεσογειακής «Πράσινης» Περιφερειακής Τράπεζας Σπόρων (Σπερμάτων) Κρήτης, με σκοπό τη διατήρηση και αξιοποίηση της μοναδικής χλωρίδας του νησιού σε υποδομές βασιζόμενες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το ειδικό πρωτόκολλο έχει στόχο την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κρήτης στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αποτελεί δε συνέχεια της πολυετούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας των δυο ιδρυμάτων όσον αφορά στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κατόχων Master of Science του CIHEAM-MAICh, στην από κοινού υποβολή ερευνητικών έργων ή/και έργων εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων που (συγ)χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους και τη συνδιοργάνωση διεθνών συνεδρίων στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ.

PARKO-DIASOSIS

ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δανάη Βενιέρη, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (17/09/2017) αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη θέση του πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντος καθηγητή κου Φίλη. Η κα Βενιέρη, ως οικολόγος – βιολόγος, ήδη διατελεί και υπεύθυνη στο εργαστήριο Οικολογίας, το οποίο διατηρεί και παράρτημα στο Πάρκο, με αποτέλεσμα να μπορεί να συντονίσει με τον πλέον αποδοτικό τρόπο την προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βιώσιμη αναγέννησή του.

Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίασή της, η Σύγκλητος ενέκρινε την εισήγηση της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αναδιοργάνωση του προγράμματος των δράσεων ξενάγησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, μέσω της διεξαγωγής του πλέον από μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, ο οποίος θα διαθέτει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση, καθώς θα επιλέγεται αξιοκρατικά με τη διαδικασία της υποτροφίας.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Ο κ. Διγαλάκης τόνισε κατά την υπογραφή του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας: «Σήμερα, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Χανιωτών παρουσιάζει με αίσθημα ευθύνης τους βασικούς άξονες του ολοκληρωμένου στρατηγικού του σχεδίου με επιδίωξη τη Βιώσιμη Αναγέννηση του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του. Στη νέα εποχή του Πάρκου, επιδιώξαμε με επιτυχία την πολύτιμη και τιμητική αναβάθμιση της επιστημονικής μας συμμαχίας με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το οποίο αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με εξειδίκευση στην ευρωμεσογειακή εκπαίδευση και έρευνα αλλά και στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία του μοναδικού περιβαλλοντικού πλούτου της Μεσογειακής Λεκάνης. Παράλληλα, ως βασική μας προτεραιότητα παραμένει η διαρκής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των μαθητών των Χανίων στη μοναδική βιοποικιλότητα του νησιού της Κρήτης».

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ

Από την πλευρά του, ο κ. Μπαουράκης δήλωσε κατά την υπογραφή του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας: «Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι και αυτή συνεργασία με το Πολυτεχνείο θα αποδώσει τα μέγιστα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, προς όφελος και των δυο ιδρυμάτων. Παράλληλα θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας των Χανίων και της Κρήτης στα θέματα της ιδιαιτέρως σημαντικής βιοποικιλότητας του νησιού μας, είναι άλλωστε γνωστές οι δράσεις που αναλαμβάνει κάθε χρόνο το ΜΑΙΧ προς αυτήν την κατεύθυνση. Ελπίζουμε με τη συνεργασία αυτή να επισπευσθεί η δημιουργία της πρώτης Μεσογειακής «πράσινης» περιφερειακής τράπεζας σπόρων».

DIGALAKIS-BAOYRAKIS

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο