Καταγγελίες για το νέο διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Δριμεία κριτική στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων για το γεγονός ότι, σαράντα ημέρες πριν από το τέλος της θητείας της, προκήρυξε νέο διαγωνισμό στον τομέα της καθαριότητας για εργολαβίες ύψους 1.930.199,72 ευρώ κατ’ έτος για τα έτη 2020-2021, ασκεί με σημερινή της ανακοίνωση η δημοτική παράταξη «Πρωτοβουλία Πολιτών – Πρώτα ο Άνθρωπος».

Η παράταξη τού κ. Σαρρή επισημαίνει ότι με την απόφαση αυτή η απερχόμενη Δημοτική Αρχή «… δεν διστάζει να αντιποιηθεί το έργο της επόμενης Δημοτικής Αρχής και να δημιουργήσει τετελεσμένα…», ενώ καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι «… αφαιρέθηκε η υποχρέωση των αναδόχων – εργολάβων να προσκομίζουν μαζί με τις καταστάσεις μισθοδοσίας και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις προς το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελέγχεται η καταβολή και των ασφαλιστικών εισφορών» και ότι «από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν απαλειφθεί οι παράγραφοι που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές, και αφορούσαν τη διαδικασία που καθορίζει τις κυρώσεις που έχει ο εργολάβος όταν δεν τηρεί πιστά τους όρους της σύμβασης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχόμενα νομικά κενά».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναλυτικότερα, η δημοτική παράταξη «Πρωτοβουλία Πολιτών – Πρώτα ο Άνθρωπος» επισημαίνει τα εξής:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας θεωρήσαμε -και εξακολουθούμε και σήμερα να θεωρούμε- ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου, αφενός γιατί επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και καθορίζουν την καθημερινότητά τους, αφετέρου διότι για το σκοπό αυτό δαπανώνται ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά από το δημοτικό προϋπολογισμό.

Με αυτή την οπτική, ήδη από το 2016, εστιάσαμε και αναδείξαμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Χανίων με ιδιώτες – εργολάβους, όπως ενδεικτικά: η συμπερίληψη φωτογραφικών διατάξεων στους διαγωνισμούς, που προκαθόριζαν επί 25 χρόνια το αποτέλεσμα της εργολαβίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και μετά από τις προσπάθειες μας αφαιρέθηκαν και η υποχρέωση ουσιαστικού και μόνιμου ελέγχου τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους εργοδότες εργολάβους.

Ήδη από το 2017 η απερχόμενη Δημοτική Αρχή αρνήθηκε την πρότασή μας να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όταν είχε τη νομική ευχέρεια να το πράξει. Σήμερα, στο τέλος της θητείας της, βιώνουμε για μία ακόμα φορά την επιλογή της να διατηρήσει το ίδιο και απαράλλακτο καθεστώς εργολαβιών, επικαλούμενη με υποκριτικό τρόπο αυτές ακριβώς τις ελλείψεις προσωπικού.

Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλα είναι ότι, προκειμένου να καταφέρει να διαιωνίσει το καθεστώς των εργολαβιών-καθαριότητας με τους ιδιώτες, δεν διστάζει να αντιποιηθεί το έργο της επόμενης Δημοτικής Αρχής και να δημιουργήσει τετελεσμένα προκηρύσσοντας 40 μέρες πριν από το τέλος της θητείας της νέο διαγωνισμό για εργολαβίες ύψους 1.930.199,72 ευρώ κατ’ έτος για τα έτη 2020-2021.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η απερχόμενη δημοτική αρχή δημιουργεί απορίες και ερωτηματικά: Γιατί ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, με την με αρ. 322/22-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε εκ νέου την «ανάγκη» ανάθεσης σε ιδιώτες, με αιτιολογία που συμπυκνώνεται στο αποκλειστικό επιχείρημα ότι αφού έτσι πράττει ο Δήμος έως σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο οφείλει να συνεχίσει και η επόμενη Δημοτική Αρχή;

Στη συνέχεια, γιατί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και δημιουργώντας βολικά τετελεσμένα, ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εργολάβων η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιλεγούν οι ανάδοχοι που θα υπογράψουν συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας από 28-5-2020 έως 18-5-2021 με προβλεπόμενη δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος δηλαδή έως και το 2022, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δημοτικής περιόδου;

Είναι ακατανόητη η σπουδή του απερχόμενου Δημάρχου να δεσμεύσει τον επόμενο Δήμαρχο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για ένα έργο που θα γίνει σε ένα χρόνο από τώρα, χωρίς να αφήνει περιθώρια στη νέα Δημοτική Αρχή να εξετάσει το ζήτημα όπως αρμόζει στη σπουδαιότητά του και χωρίς να προηγηθεί διάλογος στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε δικαιολογία ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες επισπεύδονται επειδή είναι εν γένει χρονοβόρες, δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθεί ως προσχηματική, γιατί είναι βέβαιο ότι το διάστημα των σαράντα ημερών ως την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής δεν είναι ούτε κρίσιμο ούτε καθοριστικό ώστε να οδηγεί σε κατάργηση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της διαβούλευσης.

Οφείλουμε επιπλέον να επισημάνουμε ότι η «μελέτη» σκοπιμότητας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 362/22-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδεύτηκε από συνοπτική, ελλιπή και αόριστη οικονομική εκτίμηση του κόστους των εργολαβιών ποσού 1.930.199,72 ευρώ επαυξημένη σε σχέση με την προγενέστερη σύμβαση κατά 12,5% και συγκεκριμένα κατά  214.184,22 ευρώ κατ’ έτος, ενώ η πιο κοστοβόρα από τις εργολαβίες, δηλαδή αυτή που αφορά στη σάρωση των κοινοχρήστων χώρων, αυξήθηκε κατά 172.598 ευρώ. Όλα τα παραπάνω δεν συνοδεύτηκαν από καμία αναλυτική οικονομικοτεχνική μελέτη που να δικαιολογεί πως κατέληξε η δημοτική πλειοψηφία σε αυτά τα ποσά, καθιστώντας τα στην ουσία ανέλεγκτα και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα αναλυτικά ποσά που αντιστοιχούν σε εργολαβικό κέρδος, στη χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων, τα ποσά που αντιστοιχούν στην αύξηση του βασικού μισθού, με αποκορύφωμα της προχειρότητας ότι όλα τα παραπάνω ψηφίστηκαν σε συνεδρίαση που είχε άλλο αντικείμενο παρά την εξαιρετική σπουδαιότητα του θέματος.

Ύστερα από όλες αυτές τις επιλογές, είναι άραγε τυχαίο ότι επιπλέον αφαιρέθηκε η υποχρέωση των αναδόχων – εργολάβων να προσκομίζουν μαζί με τις καταστάσεις μισθοδοσίας και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις προς το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελέγχεται η καταβολή και των ασφαλιστικών εισφορών;

Ή μήπως είναι επίσης τυχαίο ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν απαλειφθεί οι παράγραφοι που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές, και αφορούσαν τη διαδικασία που καθορίζει τις κυρώσεις που έχει ο εργολάβος όταν δεν τηρεί πιστά τους όρους της σύμβασης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχόμενα νομικά κενά;

Θα θέλαμε τέλος να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι ακόμα και το γραπτό αίτημα που καταθέσαμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με πρότασή μας να συζητηθεί το θέμα της καθαριότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 24 Ιουλίου με πρόσκληση, παρουσία και τοποθέτηση του νέου δημάρχου κ. Σημανδηράκη, απορρίφθηκε».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο