Μ. Βλαχάκης: Μία ολιστική πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη του λιμένα Σούδας

Μία ολιστική πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη του λιμένα Σούδας, με την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της ευρύτερης περιοχής, καταθέτει σήμερα δημόσια, μέσω του HANIA.news ο πρώην αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Βλαχάκης.

Ο κ. Βλαχάκης τονίζει ότι βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού είναι να αλλάξει το απαρχαιωμένο -όπως το χαρακτηρίζει- πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας, με τη δημιουργία Οργανισμού Λιμένος Σούδας, δηλαδή μίας ανώνυμης εταιρείας, στη θέση του υφιστάμενου Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

Μάλιστα, ο κ. Βλαχάκης προτείνει τη συνένωση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, στη «θέση» των οποίων θα δημιουργηθεί ο Οργανισμός Λιμένος.

«Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το υφιστάμενο πλαίσιο και με δύο Λιμενικά Ταμεία», τονίζει ο κ. Βλαχάκης και επισημαίνει ότι τη συγκεκριμένη πρόταση την είχε καταθέσει ως Αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Τάσου Βάμβουκα, με τον τέως Δήμαρχο Χανίων να μην την αντιμετωπίζει θετικά.

«Το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τον Οργανισμό Λιμένα Σούδας, καθώς και ο χαρακτηρισμός της Σούδας ως Λιμάνι Διεθνούς Σημασίας πρέπει να αποτελέσουν ύψιστη προτεραιότητα των Αρχών του τόπου. Είναι ιστορικό καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποκτήσει το Λιμάνι της Σούδας ένα σύγχρονο Οργανισμό, ανώνυμη εταιρεία, που θα μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη, τη σωστή λειτουργία και τη διαχείριση του λιμένα, καθώς και την οργανική σύνδεσή του με τον κοινωνικό, οικονομικό και πολεοδομικό ιστό του Δήμου Χανίων», τονίζει ο κ. Βλαχάκης.

Προσθέτει, δε, πως «είναι επιβεβλημένο στις μέρες μας να μιλάμε με όρους σύγχρονης διαχείρισης και χρηματοδότησης και όχι με το απαρχαιωμένο πλαίσιο που διέπει το υφιστάμενο καθεστώς διοίκησης του Λιμανιού (ΝΠΔΔ). Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας θα μας παρέχει τα εχέγγυα, ώστε να αναπτύξουμε έναν ευέλικτο Οργανισμό, με νέα εταιρική κουλτούρα, περισσότερο εξωστρεφή, αποτελεσματικό και αποδοτικό, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες του. Οι αρχές τις συνεργατικότητας και εμπιστοσύνης πρέπει να είναι η πυξίδα μας, ώστε ο Οργανισμός Λιμένα Σούδας να καταστεί ένας Οργανισμός με σύγχρονες δομές και αντιλήψεις, με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον».

«Το λιμάνι της Σούδας επί δεκαετίες αναπτυσσόταν με βάση τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ή γενικότερα την ένταξή του στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας μας και του ΝΑΤΟ. Για προφανείς ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, η εμπορική αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα του λιμανιού της Σούδας έμεινε στη σκιά των στρατιωτικών και αμυντικών σχεδιασμών. Σήμερα το ζητούμενο είναι η ώθηση της εμπορικής, τουριστικής, ναυταθλητικής και αλιευτικής δραστηριοποίησης του λιμένα. Η Σούδα αποτελεί ένα από τα λίγα λιμάνια οπού είναι χωρισμένο το εμπορικό από το επιβατικό τμήμα και είναι χωροθετημένες όλες οι χρήσεις με την εγκεκριμένη μελέτη  του λιμενολόγου κ. Ρογκάν. Έτσι μπορούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα οι πολυποίκιλες χρήσεις του χωρίς να εμποδίζει η μία την άλλη εξαιτίας της έκτασης και των φυσικών του δυνατοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά η επιβατική, η εμπορική, η τουριστική, η αλιευτική, η ναυταθλητική καθώς και η στρατιωτική χρήση του λιμανιού της Σούδας λόγω εφαρμογής του Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας ISPS code (International Ship and Port Security Code)», υπογραμμίζει, ακόμη, ο κ. Βλαχάκης.

Αναφερόμενος στους σκοπούς του Οργανισμού Λιμένος Σούδας, ο κ. Βλαχάκης σημειώνει ότι αυτοί πρέπει να είναι οι εξής:

• Η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας της Ζώνης Λιμένα.
• Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, καθώς και η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων.
• Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων, διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων.
• Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.
• Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.
• Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο.

ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σε αυτόν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, μπορεί, σύμφωνα με τον κ. Βλαχάκη, να χρησιμοποιηθεί το «εργαλείο» της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «ως ένας συμπληρωματικός τρόπος παραγωγής δημοσίων έργων, που, επικουρικά με τους υφιστάμενους, θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για την εφαρμογή τού εν λόγω σχεδιασμού αναφορικά με το λιμάνι της Σούδας».

«Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κινητοποιήσουμε πρόσθετους πόρους από ιδιωτικά κεφάλαια για τη συνεκμετάλλευση αναπτυξιακών έργων πνοής για τον τόπο μας, όπως είναι η μαρίνα τουριστικών σκαφών, οι πρόσθετες εγκαταστάσεις για τη διοργάνωση διεθνών ναυταθλητικών αγώνων, ξενοδοχειακά καταλύματα και χώροι στάθμευσης», σημειώνει ο κ. Βλαχάκης.

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών αναψυχής, ο κ. Βλαχάκης προτείνει να κατασκευαστεί όπως αυτή προβλέπεται στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, με αρχική πρόβλεψη 400 θέσεων και δυνατότητα επέκτασης στις 1.000, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας των απαιτούμενων υποδομών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων (καταστημάτων, ξενοδοχειακών καταλυμάτων, παράπλευρων δρόμων κ.τ.λ.), που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τη λειτουργία της μαρίνας.

«Τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση είναι ότι αφ’ ενός τα έσοδα που θα έχει ο Δήμος Χανίων και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αφ’ ετέρου η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και η προσέλκυση υψηλού εισοδήματος τουριστών», σημειώνει ο κ. Βλαχάκης.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Ο κ. Βλαχάκης αναφέρεται και στην κρουαζιέρα, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός πρέπει να προβλέπει την εκπόνηση ενός business plan που θα καθορίζει και θα τεκμηριώνει περαιτέρω τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμανιού σε σχέση με την κρουαζιέρα, ενώ θα προβλέπει – περιλαμβάνει:

• Επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Σούδας και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού σε τρίτους, ώστε να επιτευχθεί το ανταγωνιστικότερο δυνατό επίπεδο συνλειτουργίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σούδας ως λιμανιού κρουαζιέρας.
• Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών ειδικής στόχευσης όπως: συνέδρια, εκδηλώσεις και καταχωρήσεις σε διεθνή έντυπα κρουαζιέρας.
• Επαφές για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης του Οργανισμού Λιμένος Σούδας με τη διεθνή βιομηχανία κρουαζιέρας.
• Δικτύωση με τους γενικούς πράκτορες που εκπροσωπούν τις κύριες εταιρείες κρουαζιέρας στην Ελλάδα.
• Υλοποίηση συνεργασιών marketing με γειτνιάζοντα λιμάνια – προορισμούς.

HOME PORT

Ο κ. Βλαχάκης τονίζει, ακόμη, ότι «ένα φιλόδοξο σχέδιο πρέπει να είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών home port για το λιμάνι της Σούδας», υπογραμμίζοντας ότι «το λιμάνι της Σούδας μπορεί να γίνει σταθμός αποβίβασης – επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες κρουαζιέρες, θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στη Σούδα. Η λειτουργία του λιμένα ως home port θα συμβάλλει στην αύξηση των αφίξεων στα Χανιά, καθώς χιλιάδες άτομα θα φτάνουν επί τούτου, προκειμένου να επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Το λιμάνι πληροί τα τυπικά κριτήρια που ορίζει ο κώδικας ασφαλείας ISPS, ενώ έχει χρηματοδοτηθεί η κατασκευή αίθουσας αναμονής επιβατών. Η νέα τάση στον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών κρουαζιέρας στηρίζεται περισσότερο από ποτέ στην ελκυστικότητα και στην καλή εκτέλεση των προγραμμάτων στεριάς, γι’ αυτό η ποιότητα της συνεργασίας που προσφέρουν οι προορισμοί αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής. Καθώς τα προγράμματα στεριάς βρίσκονται στο επίκεντρο της κερδοφορίας των εταιρειών στη Μεσόγειο οφείλουμε να προτάξουμε καινοτόμες και ανταγωνιστικές τουριστικές δραστηριότητες  για τους επισκέπτες. Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η Σούδα ως βάση κρουαζιέρας», σημειώνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Χανίων.

Παράλληλα, τονίζει ότι «κρουαζιέρα δεν είναι μόνο το λιμάνι, αλλά πολύ περισσότερο ό,τι συμβαίνει έξω από αυτό. Ο τόπος μας διαθέτει όλα όσα ένας επιβάτης, σύγχρονος περιηγητής επιθυμεί. Στην τουριστική βιομηχανία της περιοχής ο θαλάσσιος τουρισμός και η περιηγητική κρουαζιέρα μπορούν να συμμετέχουν με υψηλά ποσοστά και να κάνουν τη διαφορά για τα Χανιά. Η κρουαζιέρα είναι ναυτιλία, τουρισμός και πολιτισμός αθροιστικά. Και στα τρία αυτά πεδία θα πρέπει με δυναμικές πολιτικές να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια θετικές προοπτικές για την περιοχή μας. Η προωθητική προσπάθεια του Οργανισμού Λιμένος Σούδας για την κρουαζιέρα θα έχει ως υπόβαθρο μια τεχνοκρατική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει ως υποδομή, ως θέση σε σχέση με εμπορικά δρομολόγια και ως σημείο πρόσβασης σε κερδοφόρες δραστηριότητες στεριάς. Η κρουαζιέρα είναι ένα κυκλικό ταξίδι και πρέπει όλοι οι κρίκοι της λιμενικής βιομηχανίας να παρέχουν τις ίδιες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σύγχρονες υποδομές και ασφάλεια».

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, τέλος, ο κ. Βλαχάκης στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της περιοχής, που μπορούν να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο στην προαναφερόμενη αναπτυξιακή – τουριστική προσπάθεια.

«Τα ιστορικά μνημεία στέκονται σήμερα σαν ζωντανές μαρτυρίες της μακρόχρονης παράδοσης τους, γιατί είναι φορτισμένα με το πνευματικό μήνυμα του παρελθόντος. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Ειδικότερα, με την επισκεψιμότητα του κάστρου στο νησάκι του Αγίου Νικολάου, την αξιοποίηση της Αρχαίας Απτέρας και την ανάδειξη των φρουρίων Ιτζεδίν και Κούλε, δημιουργείται ένα σπάνιο πολιτιστικό σύμπλεγμα με ευκαιρίες για φυσικές διαδρομές και ξεναγήσεις, που ως άμεση συνέπεια θα έχει την αναβάθμιση της περιοχής. Στόχος πρέπει να είναι, επίσης, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, με άξονα το Πολιτιστικό Μονοπάτι. Μια διαδρομή στον χρόνο και στις αρχαιότητες, που θα ξεκινάει από την Αρχαία Απτέρα, θα περνάει από το Φρούριο Κούλε και, μέσω πεζογέφυρας πάνω από την εθνική οδό, θα προσεγγίζει το φρούριο Ιτζεδίν. Στη συνέχεια, οι περιπατητές θα κατηφορίζουν προς την παραλία του Καλαμίου και με πλοιάριο θα μεταφέρονται απέναντι στη νησίδα», καταλήγει ο κ. Βλαχάκης.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο