Προτεινόμενα μέτρα στήριξης για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, εξαιτίας της εμφάνισης τού νέου κορωνοϊού και της νόσου Covid-19, καθώς και τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν και στην Ελλάδα, έχουν, ως γνωστόν, δραματικές συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική καθημερινότητα όλων μας.

Ένας από τους πλέον πληττόμενους κλάδους είναι αυτός του τουρισμού, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον συγκεκριμένο κλάδο να αντιμετωπίζουν μία εξαιρετικά δυσμενή και πολυσύνθετη πραγματικότητα κι ένα αχαρτογράφητο μέλλον, καθώς ουδείς είναι σε θέση σήμερα να προβλέψει με ασφάλεια τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτε να εκτιμήσει πότε και υπό ποιες συνθήκες θα καταστεί δυνατή η επιστροφή σε μία, αναπόφευκτα νέα, «κανονικότητα».

Μεταξύ των πληττόμενων επιχειρήσεων είναι και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, για τις οποίες είναι προφανές ότι, προκειμένου να «επιβιώσουν», θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα και απολύτως στοχευμένα μέτρα, κάποια από τα οποία θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, πρέπει οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων να χαρακτηριστούν τουριστικές, όσον αφορά τα μέτρα στήριξης, και να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης με τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγω μέσω χρηματοδοτικών εταιρειών FGA (ανήκει στον όμιλο Fiat) και τραπεζικών οργανισμών, κυρίως ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όπως V/W Bank και BMW Bank.

Από συζητήσεις που έχουμε ήδη κάνει, ως Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων και ως Πανελλήνια Ομοσπονδία, τόσο με την FGA (έχει χρηματοδοτήσεις ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας), όσο με τη V/W Bank και την BMW Bank, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένες να προβούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις. Τα επιτόκια χρηματοδότησης είναι αρκετά υψηλά, γύρω στο 9%. Προσανατολίζονται σε παράταση των συμβάσεων με τους ίδιους όρους.

Προτεινόμενες λύσεις μπορεί να είναι οι εξής:

• Να χορηγηθεί μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης (μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής) με σκοπό την αποπληρωμή των δανειακών συμβάσεων της φετινής (καλοκαιρινής) περιόδου στις παραπάνω εταιρείες.

• Μικρότερο επιτόκιο για τα ποσά των δόσεων που θα μεταφερθούν στο μέλλον (η λύση της μεταφοράς των υποχρεώσεων το 2021 δεν είναι εφικτή γιατί δεν είναι δυνατή η πληρωμή επιπλέον ποσών από των ήδη προγραμματισμένων πληρωμών για το 2021).

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παράλληλα, είναι αναγκαία συνθήκη ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την απλοποίηση μεταβίβασης αυτοκινήτων.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων λόγω της αδυναμίας των αρμόδιων υπηρεσιών να κάνουν μεταβιβάσεις. Κατ’ ουσίαν, έχει σταματήσει η πώληση αυτοκινήτων. Για να γίνει μεταβίβαση πρέπει να επικαλεστείς λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. «δεν έχω άλλο μέσο να μετακινηθώ».

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι ευκαιρία, επομένως, να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονισθεί η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων. Ενέργειες – βήματα σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι τα παρακάτω:

1. Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

2. Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Ηλεκτρονικό παράβολο μεταβίβασης (πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις κατά τόπους τράπεζες, σήμερα εκδίδεται από τα ταμεία των τραπεζών).

4. Ηλεκτρονική βεβαίωση ΚΤΕΟ.

5. Ηλεκτρονική βεβαίωση ασφάλισης.

6. Αναζήτηση λύσεων ώστε να μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά) η διαδικασία μεταβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθούν και να υλοποιηθούν λύσεις κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, χωρίς χρονοτριβή καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι τα μόνα δυνατά έσοδα αυτή τη στιγμή μπορεί να προσέλθουν από την εκποίηση των παγίων (αυτοκινήτων) των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Την ίδια ώρα, το υφιστάμενο πλαίσιο τελών κυκλοφορίας για χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτων για μικρότερη του ενός (1) έτους χρονική διάρκεια είναι τιμωρητικό και αναποτελεσματικό.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα μηνιαίων τελών κυκλοφορίας. Για κάθε μήνα κυκλοφορίας θα πληρώνεται το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Εξυπακούεται ότι τόσο η πληρωμή όσο και η ανανέωση για μεγαλύτερη διάρκεια θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Πεποίθησή μου είναι ότι εκτός από μέτρο εκσυγχρονισμού, η συγκεκριμένη επιλογή θα βοηθήσει οικονομικά της επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και θα αυξήσει κατά πολύ τα δημόσια έσοδα.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ένα ακόμη εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους στις τουριστικές περιοχές. Θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα στη μεγάλη αυτή κατηγορία εργαζομένων (άμεσα και έμμεσα απασχολούμενοι με τον τουρισμό), οι οποίοι κατά τα φαινόμενα θα παραμείνουν άνεργοι καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου.

Επειδή η επόμενη μέρα και στον Τουρισμό θα είναι πολύ διαφορετική, θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές με στόχευση και στην επόμενη μέρα, όπως η υιοθέτηση ειδικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα επαναπροσλάβουν προσωπικό κατά τη φετινή περίοδο.

Τέτοια ειδικά κίνητρα μπορεί να είναι:

• Extra Bonus στα κριτήρια της «mybusinesssupport» Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

• Επιμερισμός του εργασιακού, μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους μεταξύ κράτους – φορέων του κράτους και επιχειρήσεων.

• Ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης) και τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να μεταβούν και να επιβιώσουν στη νέα αχαρτογράφητη εποχή.

• Επέκταση της έκπτωσης του ενοικίου και στους ανέργους των εποχικών επιχειρήσεων.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κα Κριστίν Λαγκάρντ περιέγραψε (σε παρέμβασή της, στις 15 Απριλίου 2020) τις προτεραιότητες, τα εργαλεία και τους τρόπους χρηματοδότησης για την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι κινούνται στο ίδιο πνεύμα με τις παραπάνω προτάσεις.

Μεταξύ άλλων, η κα Λαγκάρντ ανέφερε: «Για να αποφύγουμε μόνιμες ζημιές, πρέπει να “θέσουμε την οικονομία σε αναμονή”, διατηρώντας την όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση πριν από το ξέσπασμα της κρίσης».

Και για την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως είπε η κα Λαγκάρντ, μπορούν να κινητοποιηθούν δύο εργαλεία: Το ένα, να εισαχθούν κυβερνητικά προγράμματα που υποστηρίζουν την απασχόληση βραχυπρόθεσμα. Το άλλο, να κινητοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα για να παρέχει στις επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης ώστε να συνεχίσουν να πληρώνουν προσωπικό και λογαριασμούς.

«Δεδομένου ότι η ζώνη του ευρώ είναι μια οικονομία που βασίζεται στις τράπεζες, η διευκόλυνση της ροής των πιστώσεων βοηθά να μεταφερθεί γρήγορα η ρευστότητα σε όλα τα σημεία όπου η οικονομία έχει υποστεί ρωγμές», σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία και η ελληνική κυβέρνηση έχουν τον λόγο. Οι παραπάνω προτάσεις έχουν αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία από τις 10 Απριλίου 2020. Ο χρόνος πιέζει. Αναμένουμε…

* Ο κ. Χρήστος Μυλωνάκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο