Νέα διετή παράταση για σκιάδια και κατασκευές (και) στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Νέα διετή παράταση για τις πέργκολες, τα σκιάδια και τις διάφορες άλλες κατασκευές στις λιμενικές ζώνες, μεταξύ των οποίων και το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, έδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Νόμο 4676 (ΦΕΚ A 67 – 19.03.2020). 

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 96, παράγραφος 3 του Ν. 4504/2017 προέβλεπε:

3. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε με ευθύνη του ιδιώτη είτε με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών.

Ο συγκεκριμένος νόμος είχε αρχίσει να ισχύει από τις 29 Νοεμβρίου 2017 και για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019. Με τη νέα ρύθμιση του Ν. 4676/2020,  άρθρο 58,  που  δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η προθεσμία -που είχε λήξει τον Νοέμβρη του 2019- παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Δείτε τι αναφέρει το άρθρο 58 («Αδειοδότηση κατασκευών») του Νόμου 4676/2020:

1. Το άρθρο 96 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021».

β) Στην παράγραφο 3: αα) Στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022».

ββ) Στο τρίτο εδάφιο, η φράση «Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022».

γ) Στις παραγράφους 4 και 5, όπου αναφέρεται αποκλειστική προθεσμία ως τέτοια νοείται η καταληκτική προθεσμία της παραγράφου 3.

2. Οι παρατάσεις των προθεσμιών της παραγράφου 1 ισχύουν αναδρομικά από 29 Νοεμβρίου 2019.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή