Λιμενικό Ταμείο | Απολογισμός έργου και ευχαριστίες από τον Γιάννη Ζερβό

Τις δραστηριότητες που δρομολογήθηκαν ή και υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα της θητείας του, ορισμένες εκ των οποίων είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, στα πλαίσια της συνέχειας της διοίκησης, παρουσιάζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο τέως, πλέον, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Γιάννης Ζερβός.

«Με την ευκαιρία αυτή», σημειώνει ο ίδιος, «θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής και τους φορείς που εκπροσωπούν (Λιμεναρχείο Χανίων, Τελωνείο Χανίων, εκπρόσωποι Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Λ.Ε. και εκπρόσωποι ΠΕΔ Κρήτης, ΕΒΕΧ, Ναυτικών Πρακτόρων, Εργατικού Κέντρου, Συλλόγου Εργαζομένων στο ΛΤΝΧ). Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στη βουλευτή Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη, τη συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καλογερή και τους συναδέλφους μου Δημάρχους της Π.Ε. Χανίων. Επίσης τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή του έργου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. Τελειώνοντας εύχομαι στον νέο πρόεδρο κ. Δημήτρη Βιριράκη και στη νέα Λιμενική Επιτροπή καλή και δημιουργική θητεία».

Οι δραστηριότητες που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ζερβός είναι οι εξής:

 • Ολοκλήρωση διαδικασίας και επανυποβολή για έγκριση στα αρμόδια υπουργεία του νέου Οργανισμού προσωπικού Λ.Τ.Ν.Χ.
 • Προώθηση διαδικασιών για την ολοκλήρωση της Μελέτης του νεού Σταθμού Επιβατών στον Λιμένα Σούδας.
 • Προώθηση διαδικασιών εξεύρεσης λύσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για 19 υφιστάμενες λιμενικές υποδομές από σύνολο 30, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και οι οποίες δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας  απομάκρυνσης για το ακινητοποιημένο ρυμουλκό πλοίο «Οδυσσέας» από το λιμάνι Σούδας.
 • Ανάθεση σύμβασης από διαγωνισμό για την απομάκρυνση για το εγκαταλελειμμένο πλοίο «Skylark» από το λιμάνι Κισάμου.
 • Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία μελετών «ΡΟΓΚΑΝ και Συνεργάτες ΑΕ» για τη σύνταξη τεσσάρων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε λιμενικές υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σφακίων (α) στη Αγια Ρουμελη Σφακιων για κατασκευή νέας ράμπας εξυπηρέτησης των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στη θέση ΠΛΑΚΑ, (β) στο Λουτρό Σφακίων (γ) στο Φραγκοκάστελλο και (δ) στη Σκαλωτή.
 • Έγκριση ανάθεσης στο ΕΛΚΕΘΕ  για την παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Ειδικής Μελέτης με αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του έργου «Καθαρισμός Λιμενολεκάνης – Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στον λιμενίσκο Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων.
 • Ολοκλήρωση υλοποίησης σύμβασης σύνταξης τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε λιμενικές υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου (α) στη Σούγια, (β) στη Σκάλα Παλαιόχωρας και (γ) στην Αγία Κυριακή Κουντούρας.
 • Έγκριση δαπάνης και  ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Λιμενίσκο Πλατανιά.
 • Έγκριση αναθεώρησης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επιβλαβείς ουσίες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Λ.Τ.Ν. Χανίων.
 • Ανάθεση σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Λ. ΣΟΥΔΑΣ & ΧΩΡΟ Λ. ΚΑΒΟΝΗΣΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 24.000 €.
 • Ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης εργασιών επισκευής ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη θέση Ιχθυόσκαλας Κάτω Σούδας προϋπολογισμού 9.000 €.
 • Ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000 €.
 • Ανάθεση της παροχής «Υπηρεσιών σύνταξης τευχών υλοποίησης μελέτης επισκευής – διαρρύθμισης κτιρίου στο λιμάνι Σούδας για τη στέγαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (Κτίριο Στέγης Λιμενεργατών)».
 • Ανάθεση σύμβασης του έργου «Συντήρηση W.C. στον Λιμένα Καβονησίου Κισάμου» προϋπολογισμού 24.000 €.
 • Ανάθεση συμβασης του εργου «Συντήρηση – αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου βόρεια κτιρίου Λιμενικού Σταθμού Κισάμου» προϋπολογισμού 24.300 €.
 • Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τα λιμάνια αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. ύψους 22.134,00 €.
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας  διαγωνισμού για τη συντήρηση αυτοκινούμενου γερανού στο λιμάνι Σούδας με σύμβαση ύψους: 153.636,00 με Φ.Π.Α. (24%).
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση χερσαίων χώρων Λ. Μαραθίου» στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αρχικού  αναδόχου.
 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση χερσαίων χώρων λιμενικών υποδομών Αγίας Ρουμέλης Δ. Σφακίων», προϋπολογισμού 124.000 €.
 • Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών στο  ξύλινο σκιάδιο της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων.
 • Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ζύγισης της ζυγοπλάστιγγας Λιμένα Σούδας.
 • Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Λιμενίσκου Λίμνης Κισάμου – χρήση 2018» προϋπολογισμού 120.280€.
 • Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Συντήρηση – διαμόρφωση χερσαίων χώρων Λιμενίσκου Κάτω Γαλατά Δήμου Χανίων – χρήση 2018» προϋπολογισμού 117.800 €.
 • Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υποσκαφών σε κρηπιδώματα του Λιμενίσκου της Χώρας Σφακίων – χρήση 2018», προϋπολογισμού 117.800,00 €.
 • Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Ανακατασκευή περίφραξης και πεζοδρομίων παραλιακού οδού του Λιμένα Σούδας – χρήση 2018», προϋπολογισμού με ΦΠΑ 117.800 €.
 • Έγκριση εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου «ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 20.000 €.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο