Μ. Κελαϊδής: Χρονίζουσες κρίσιμες ελλείψεις στο αεροδρόμιο Χανίων

«Χρονίζουσες κρίσιμες ελλείψεις και εκκρεμότητες ασφαλείας πτήσεων και λειτουργίας του Αεροδρομίου Σούδας και του Διεθνούς Αερολιμένα Χανίων» καταγράφει ο σύμβουλος Εθνικής Αμύνης του πρωθυπουργού, πτέραρχος ε.α. Μανώλης Κελαϊδής, με επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχο Γιώργο Μπλιούμη και τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργο Δριτσάκο, την οποία κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στον υφυπουργό Εθνικής Αμύνης Αλκιβιάδη Στεφανή και τη βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη.

Αναλυτικά, στην επιστολή του ο κ. Κελαϊδής:

«1. Το αεροδρόμιο (Α/Δ) Σούδας στερείται ακόμη της λειτουργίας ενός συγχρόνου Πύργου Ελέγχου Πτήσεων (Π.Ε.Π.) και του άκρως αναγκαίου Radar Ελέγχου Προσεγγίσεως / τερματικού Radar.

2. Και σε ό,τι αφορά τον Π.Ε.Π., έχει μεν κατασκευαστεί το κτίριο εδώ και πολλά χρόνια, με την μεγάλη εργολαβία επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων (ΚΑΧΝ) την περίοδο 2013-2015, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί διότι δεν έχει εξοπλιστεί με τα αναγκαία μέσα για να τεθεί σε λειτουργία.

3. Σε ό,τι αφορά το Radar Προσεγγίσεως, η αναγκαιότητα έχει αναγνωριστεί εδώ και είκοσι (20) χρόνια, λόγω συνεχούς αυξήσεως των πτήσεων την τουριστική περίοδο, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί / εγκατασταθεί –άρα λειτουργήσει– μέχρι σήμερα.

α. Το ΓΕΑ, το 2008, μας γνώρισε (με τα υπ’αριθ. 5 και 6 σχετικά):

«Εγκατάσταση Radar Προσέγγισης / Τερματικό Radar: Το πρόγραμμα απόκτησης των Radars ελέγχου προσέγγισης και ακριβείας βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης των τελικών προδιαγραφών. Με την έγκριση των προδιαγραφών θα προωθηθεί στον κ. ΥΕΘΑ αντί-στοιχη αναγκαιότητα – σκοπιμότητα για την προμήθεια των υπόψη Radar, ένα εκ των ο-ποίων θα εγκατασταθεί στο Α/Δ Χανίων. Η προμήθεια των εν λόγω συστημάτων έχει προβλεφθεί στο ΕΜΠΑΕ 2006-2010, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για τη μερική ή ολική χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ 2007-2013».

β. Αυτό έκανε τότε το ΓΕΑ και, εκτιμώ ότι, κάτι ανάλογο θα έκανε και η Υ.Π.Α. αλλά η ουσία είναι ότι σήμερα, ύστερα από δώδεκα (12) χρόνια, δεν έχομε αποτέλεσμα.

4. Συνέπεια της μη ύπαρξης του Radar είναι ότι στερεί την δυνατότητα να αυξηθούν οι προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών από έξη (6) ανά ώρα, σε δεκατέσσερις με δεκαπέντε (14-15) την ώρα. Την αύξηση αυτή ζητά η τουριστική κίνηση, τώρα και πολλά χρόνια.

5. Με παλαιότερο πρόγραμμα της Υ.Π.Α. (“ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ”), έχουν εγκατασταθεί αντίστοιχα συστήματα από το 1995 περίπου, στα Α/Δ Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κερκύρας και Ηρακλείου. Επίσης πλήρες σύστημα διαθέτει και ο Αερολιμένας ΑΘΗΝΩΝ από την έναρξη λειτουργίας του, το 2001.

6. Το Α/Δ Χανίων στερείται της δυνατότητος –άρα ικανοποίησης– της ζήτησης την τουριστική περίοδο να καλύψει τις επί πλέον προσγειώσεις, της τάξεως των εννέα (9) την ώρα, πράγμα που έχει πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις για την Δυτική Κρήτη.

7. Η “Σύμβαση Παραχώρησης” της 14ης Δεκ. 2015, που κυρώθηκε με τον ν.4389/2016 (βλ. Πίνακα “Β”, Σχετική Αλληλογραφία), στο Παράρτημα «20» αυτής με θέμα «Πλαίσιο Συνερ-γασίας ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία, την Υ.Π.Α. και τον Παραχωρησιούχο, στα Α/Δ Κοινής Χρήσης», προβλέπει την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας εντός των στρατιωτικών τερματικών περιοχών (MTMAs) των αεροδρομίων Χανίων και Ανδραβίδας, όπου απαιτείται εκσυγχρονισμός των Τομέων Επικοινωνιών και Επιτήρησης, με την α-πόκτηση των ακολούθων συστημάτων:

α. Wide Area Multilateration (WAM) / Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) στα αεροδρόμια Χανίων και Ανδραβίδας και άλλων μέσων … [(§6.4.3(α)]

β. Voice Communication System (VCS), στις Υπηρεσίες Προσέγγισης και στους Πύργους Ελέγχου των αεροδρομίων Χανίων και Ανδραβίδας…, που θα αναπτυχθούν σε κάθε Κέντρο Ελέγχου Προσέγγισης και σε κάθε Πύργο Ελέγχου Αεροδρομίου … [(§6.4.3(β)]

γ. Advanced Surface Movement Guidance and Control System (ASMGCS) ή ένα σύστημα multilateralltion ισοδυνάμων δυνατοτήτων και οχημάτων, εντός του αεροδρομίου των Χανίων, με ανάλογο τερματικό εξοπλισμό στους εν λόγω Πύργους Ελέγχου Αεροδρομίου … [(§6.4.3(γ)]

• Στην παράγραφο αυτή (§6.4.3), στο τέλος προβλέπεται (§6.4.3 / σελίδα 578): «Η προ-μήθεια και το κόστος των ανωτέρω αναφερομένων συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνι-κές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις λειτουργίας που θα εκδοθούν από την Π.Α., καθώς και η παροχή αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού που θα απαιτηθεί για την λειτουρ-γία και την χρήση αυτών, έως πενήντα (50) άτομα το μέγιστο, θα καλυφθεί από τον Παραχωρησιούχο».

8. Οι συνέπειες εξ’ αυτών των ελλείψεων, τόσο στην Ασφάλεια των Πτήσεων όσο και στην οικονομική ζωή των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, αλλά και άλλες συνέπειες σε βάρος της Χώ-ρας, που τυχόν απορρέουν από υποχρεώσεις μας, διεθνείς (ICAO) ή Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας / EASA, των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθ. 549, 550, 551, 552 του 2004 και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 10ης Μαρτίου 2004 ή και νεοτέρων) μας υποχρεώνουν να μην αφησυχάζομε και να ενεργούμε ανάλογα.

9. Παρακαλούμε το ΓΕΑ και την Υ.Π.Α. όπως μας ενημερώσουν άμεσα, στο e-mail μας, σε ποιό στάδιο υλοποιήσεως ευρίσκονται τα παραπάνω σήμερα, για ενημέρωση των τοπικών ενδιαφερομένων Φορέων αλλά και της τοπικής / ή ενδιαφερόμενης κοινωνίας.

• Ομοίως παρακαλούμε και τους λοιπούς εμπλεκομένους, όπως μας κοινοποιούν, ομοίως στο e-mail μας, την μεταξύ τους αλληλογραφία στα δύο αυτά κρίσιμα αντικείμενα (ΠΕΠ και Radar), για παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου επιλύσεώς τους.

10. Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως, το συντομότερο δυνατό:

α. Τα Υπουργεία που υπέγραψαν την “ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ”, δηλαδή τα Μεταφορών, Αμύνης και Οικονομικών, να προβούν έκαστο κατά την υποχρέωσή του, στην ά-μεση υλοποίηση της σύμβασης, υποχρεώνοντας και την FRAPORT (Παραχωρησιούχο) που έχει εγκατασταθεί στο Α/Δ Χανίων από το 2016, να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

β. Το ΓΕΑ και η Υ.Π.Α., να προβούν, έκαστο κατά την υποχρέωσή του, στην άμεση επικαι-ροποίηση / προώθηση, με ρυθμούς επείγοντος, των «τεχνικών προδιαγραφών και απαιτή-σεων λειτουργίας» που προβλέπει η σύμβαση (ως η §7 του παρόντος).

γ. Εφαρμοστεί η Σύμβαση σε ότι αφορά την προμήθεια, εκπαίδευση και το κόστος, που βα-ρύνει τον Παραχωρησιούχο.

δ. Εξασφαλιστεί με μέριμνα των εμπλεκομένων (ΓΕΑ & Υ.Π.Α.), ότι άλλο απαιτείται για να λειτουργήσει ο νέος Πύργος Ελέγχου, το Radar Προσέγγισης, αλλά και ότι άλλος συμ-πληρωματικός εξοπλισμός τυχόν αναγκαίος, αξιοποιώντας ενδεχομένως και τις οικονομι-κές δυνατότητες από τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (Τ.Ε.Α.Α.), του αντίστοιχου Ταμείου που τηρείται χωριστά για κάθε Αερολιμένα (άρθρο 217, ν. 4389/ /2016 – ΦΕΚ 94Α’/25 Μαΐου 2016: “Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων στα παραχωρούμενα αεροδρόμια”).

11. Ευελπιστούμε και αναμένομε την υλοποίηση των παραπάνω, αλλά και η τοπική κοινωνία διεκδικεί, όπως η Πολιτεία ικανοποιήσει τις παραπάνω ανάγκες που έχουν σοβαρές συνέπειες στην Ασφάλεια των Πτήσεων και στην οικονομική ζωή της Δυτικής Κρήτης».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο