Συμμετοχή εκπαιδευτικών της Κρήτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ολοκληρώνονται με μεγάλο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς της Κρήτης και με σημαντικά αποτελέσματα για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, δυο ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Όπως είναι γνωστό, η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κι ερευνητικά προγράμματα με στόχο μεταξύ άλλων, την παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συγκεκριμένα έργα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης “ΚΑ2- Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών”.

Πρόκειται για τα προγράμματα:

GODIGITAL – Intergrating Mobile Learning and Upgrading Teachers’ Digital Skills  – Ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας “

– “Canvass – Content Audio Visual Learning – Διαχείριση Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Πρακτικών με χρήση Ήχου & Εικόνας”.

Δυο λόγια για τα προγράμματα.

  • GODIGITAL – Στόχος του έργου που υλοποιείται από μια σύμπραξη 5 εταίρων (Κύπρος – Πολωνία – Βουλγαρία – Ιταλία – Ελλάδα) είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας σειράς ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν την ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στα πρώτα στάδια, το πρόγραμμα αποτύπωσε με μια εκτενή μελέτη τις συνθήκες και την πραγματικότητα της ψηφιακής εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους και στην Ε.Ε. γενικότερα ενώ, ακολουθώντας τις αρχές του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη (DigCompEdu) διεξήγαγε εκτενή έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών. Σε επίπεδο Κρήτης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2019 και σε αυτήν συμμετείχαν σχολικές μονάδες από όλες τις Π.Ε.

Σε δεύτερη φάση, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, διαμορφώθηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα αυτόνομης επιμόρφωσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η κατασκευή μιας e-learning πλατφόρμας η οποία δίνει δικαίωμα για συμμετοχή σε μια σειρά βασικών μαθημάτων με αξιολόγηση και απόκτηση ηλεκτρονικού badge. Οι ψηφιακές δεξιότητες που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν μέσω της πλατφόρμας, αφορούν σε πέντε βασικές θεματικές : Διαδίκτυο – Οδηγίες για χρήση πλατφόρμας moodle – Σχεδιασμός Ιστοσελίδας – Υλικό υπολογιστή – Εργαλεία και εφαρμογές. Μέσα από θεωρητική υποστήριξη, πρακτικές εφαρμογές, οδηγίες και ερωτήσεις εμπέδωσης  οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη θεματική ή τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν ενώ επιπλέον, έχουν δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρονικό σήμα πιστοποίησης (badge) μετά από συμμετοχή τους σε διαδικασία αξιολόγησης.

Τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2020 μετά από ανοιχτή πρόσκληση και σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, επιλέχθηκαν τα συστεγαζόμενα 20ο – 56ο Δ.Σ. Ηρακλείου για την πραγματοποίηση της πιλοτικής φάσης του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών.

Η ΠΔΕ Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος GODIGITAL, φιλοξένησε τη 2η διεθνική συνάντηση συνεργασίας του προγράμματος (2nd transnational meeting – 07/2019). Επιπλέον, στις 5 Μαρτίου 2020 πραγματοποίησε στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό (multiplier event – 5/03/2020), ενώ στις 22 Μαϊου 2020 οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar – 22/05/2020) με τίτλο “Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Godigital – Canvass+ Codeskills4robotics”.  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://teachersgodigital.eu/.

  • CANVASS+ – Στόχος του έργου που υλοποιείται από μια σύμπραξη 9 εταίρων από 4 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) είναι να υποστηρίξει με πρακτικά εργαλεία τη βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία. Το υλικό της έρευνας συγκεντρώθηκε σ’ ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των καλών πρακτικών και την ανάδειξη της συμβολής τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία. Συνολικά 34 καλές πρακτικές καταγράφηκαν σε όλες τις χώρες – μέλη της σύμπραξης.  Σε επίπεδο Κρήτης, η ΠΔΕ Κρήτης σε συνεργασία με το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, πραγματοποίησε την αντίστοιχη έρευνα το 2ο εξάμηνο του 2019. Συμμετείχαν 16 σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπαίδευσης με προτάσεις καλών πρακτικών, από τις οποίες η συντονιστική ομάδα επέλεξε οκτώ από αυτές για να συμπληρώσουν το εκπαιδευτικό υλικό του έργου. Πρόκειται για τις παιδαγωγικές προτάσεις των εκπαιδευτικών : Αστρινάκη Γεωργίας (2ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ),  Βασιλάκη Σπύρου (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Γεωργουλάκη Μανόλη (ΓΕΛ ΓΟΥΒΩΝ),  Καραδάκη Όλγας (ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ),  Μπεκιάρη Νικόλαου (1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρας (1ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ), Παπαδάκη Σταμάτη ( 5ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), Φραγκιαδάκη Γιάννη (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΕΚΑ).

Στην επόμενη φάση αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα CAnVASS + η οποία φιλοξενεί τις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Το canvass+ OER που είναι μια νέα εφαρμογή για την υποστήριξη της παραγωγής ψηφιακού υλικού η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμένο να επιτρέπει τη δημιουργία μαθημάτων σε πέντε απλά βήματα, χρησιμοποιώντας ένα διαισθητικό και εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας. Το λογισμικό διαθέτει avatars και διαδραστικά σενάρια, στα οποία μπορούν να εισαχθούν αρχεία ήχου, αρχεία κειμένου, εικόνες, κουτιά εστίασης κλπ.
  • Το CAnVASS + Massive Open Online Course που έχει στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και πλατφορμών στην τάξη καθώς και προτάσεων σχετικά με την εφαρμογής τους με δημιουργικό τρόπο στα μαθήματα. Τα περιεχόμενα του MOOC αναπτύσσονται γύρω από τις τέσσερις θεματικές :

– Ψηφιακή διαχείριση τάξης

– Εξατομικευμένη διδασκαλία μέσω οπτικής μάθησης

– Μάθηση βάση πρόκλησης – μια συμπεριλιπτική διδακτική προσέγγιση

– Σχεδιασμός νέων ψηφιακών δεξιοτήτων στο σχολικό χώρο

Η ΠΔΕ Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος Canvass+, φιλοξένησε τη 2η διεθνική συνάντηση συνεργασίας του προγράμματος (2nd transnational meeting – 09/2019), ενημέρωσε για τις δυνατότητες χρήσης του προγράμματος canvass+ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (webinar – 22/05/2020) και τέλος παρουσίασε τα αποτελέσματα σε ενημερωτική εκδήλωση (multiplier event-30/06/2020). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου 2020 και στο επόμενο διάστημα το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.canvass.eu/

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο