Γ. Κουράκης: Ferrari που κινείται με συμβατικά ελαστικά η Αυτοδιοίκηση

«Το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, μεγάλης κλίμακας, με αρκετούς και άμεσα διαθέσιμους πόρους που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει σε αλληλεπίδραση με τις δομικές συνιστώσες για την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας», τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης Γιάννης Κουράκης, κατά τη εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΕΔ σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, για την παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος.

«Οι άξονες κατανομής των έργων επιδιώκουν να καλύψουν το τρίπτυχο Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή – Ποιότητα Ζωής και δίνουν το στίγμα της περιβαλλοντικής λογικής και της βιώσιμης ανάπτυξης, που πρέπει να διαπερνά όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις. Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει να σταθούμε σε βάθος στα ζητήματα της εφαρμογής που συνδέονται με τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων. Η ταχύτητα, η ευελιξία και η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελούν προαπαιτούμενα για την ένταξη, εμπρόθεσμη και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων», σημείωσε ο κ. Κουράκης.

Και συνέχισε: «Το ύψος των 2,5 δισ. του προϋπολογισμού και το σύνολο των πολυάριθμων έργων που προβλέπεται να εκτελεσθούν σε όλη τη χώρα είναι ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα. Αποτελεί ευκαιρία και πρόκληση που ενέχει όμως τον κίνδυνο να μην απορροφηθούν  οι πόροι στον επιθυμητό βαθμό. Η γραφειοκρατία του συστήματος και η αδράνεια της Διοίκησης είναι συνηθισμένα φαινόμενα που στην πράξη έχουν στο παρελθόν υποβαθμίσει και απαξιώσει σημαντικές κεντρικές επιλογές. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο».

Ο κ. Κουράκης επισήμανε ότι «πρέπει, επίσης, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η υφιστάμενη δομή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνοδεύεται από έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και ιδιαίτερα στους μικρότερους Δήμους. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η πολυπλοκότητα των αναγκών και των απαιτήσεων σε όλα τα στάδια, από τη σύνταξη μελετών μέχρι και την παραλαβή του έργου».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, όχι για να αναμετρηθούμε αλλά για να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε συνέργειες με την επιδίωξή, να αποτελέσει το πρόγραμμα που φέρει το όνομα του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση, την απαρχή μιας νέας πραγματικότητας και το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας. Μιας συνεργασίας που θα προσφέρει στον τόπο τις κατάλληλες υποδομές και θα στηρίξει μια ισορροπημένη ανάπτυξη στην Κρήτη, δίκαια κατανεμημένη χωρικά και κοινωνικά. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για μια βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη που πρέπει να δώσει διεξόδους και λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα που επεφύλαξε η πανδημία στους πιο νευραλγικούς τομείς της της τοπικής οικονομίας και να δημιουργήσει μια νέα αφετηρία δυναμικής επανεκκίνησης».

Ο κ. Κουράκης σημείωσε, ακόμη, ότι «ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να αποτελέσουν βασικούς τομείς του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα έχει συλλογικό χαρακτήρα και θα ωθήσει μπροστά χωρίς αποκλεισμούς εργαζομενους, επιχειρήσεις και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΠΕΔ Κρήτης έχει καταγράψει και ιεραρχήσει ένα σύνολο ενεργειών και προαπαιτούμενων τα οποία και σας έχουμε γνωστοποιήσει σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης των ΟΤΑ και προσαρμογής τους στις νέες ανάγκες του διοικείν και επιχειρείν με κοινωνικό πρόσημο. Προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων. Σήμερα που οι οικονομίες σχοινοβατούν ανάμεσα στην προστασία της υγείας και το άνοιγμα της πραγματικής οικονομίας, οι επιπτώσεις με βαθιά ύφεση, μείωση εισοδημάτων και ανεργία, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του Δημοσίου που πρέπει να κινηθεί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους ΟΤΑ για να ενεργοποιήσει την ανασυγκρότηση και των τοπικών οικονομιών. Όπως γνωρίζετε οι ΟΤΑ αποτελούν τους μεγαλύτερους Οργανισμούς της χώρας στην παροχή κοινωνικών Υπηρεσιών και από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε προσωπικό και κύκλο εργασιών. Χαριτολογώντας θα έλεγα με όρους ταχύτητας ότι η Αυτοδιοίκηση είναι μια Ferrari που κινείται όμως με συμβατικά ελαστικά».

Ο κ. Κουράκης αναφέρθηκε «στο διαχρονικό αίτημα της Κρήτης, που δεν είναι άλλο από την επιτάχυνση κατασκευής του νέου Οδικού Άξονα Κρήτης. Που θα ξεκινάει από τη Σητεία και θα καταλήγει στο Καστέλι Κισάμου. Είναι μια επενδυτική χειρονομία που μπορεί και πρέπει να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και ποιότητα στο μεταφορικό έργο του νησιού μας και παράλληλα θα συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου μας».

Ακολούθως, αναφέρθηκε «στις προτάσεις της ΠΕΔ για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα:

  • Πρώτον, στην άμεση ενίσχυση των ΟΤΑ με εξειδικευμένο τεχνικό και γενικότερα επιστημονικό προσωπικό για την απόκτηση της κατάλληλης διοικητικής, τεχνικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας.
  • Δεύτερον, στην ίδρυση παραρτήματος της ΕΕΤΑΑ στην Κρήτη για την μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και την αποτελεσματική στήριξη και συνεργασία με τους ΟΤΑ της Κρήτης
  • Τρίτον, στην έγκριση έκτακτων χρηματοδοτικών ροών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στους ΟΤΑ της Κρήτης που έχουν πληγεί καθώς λόγω της διάρθρωσης της οικονομίας στο νησί μας, οι πιέσεις είναι εντονότερες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
  • Τέταρτον, είναι αναγκαίο να επισπευσθεί ο επανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού και κατανομής των ΚΑΠ με κριτήρια που θα αποκαθιστούν αδικίες.
  • Πέμπτο, καταγραφή και απόδοση στους ΟΤΑ των παρακρατηθέντων πόρων.
  • Έκτο, να δοθεί νέα παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή και εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος τους, από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ).
  • Έβδομο, τροποποίηση του Ν. 4412/16. Προκειμένου να εκσυγχρονιστεί κα να απλοποιηθεί η νομοθεσία και το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις».

«Φυσικά με βασική αρχή τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια. Η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει να ξεκινήσει ένας δομημένος και ουσιαστικός διάλογος, με χρονοδιάγραμμα και επιμέρους ενότητες που θα καταλήξει σε ένα αξιόπιστο Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε ως ΠΕΔ Κρήτης, με θέσεις, προτάσεις και καινοτόμες ιδέες στον διάλογο αυτό», τόνισε ο κ. Κουράκης.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο