Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της Deloitte για την Creta Farms

Tα 11 βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα που διενήργησε η Deloitte στην Creta Farms, γνωστοποίησε, όπως είχε προαναγγείλει, η εταιρεία.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το πόρισμα – το οποίο η Creta Farms παρουσιάζει σε ανακοίνωση 28 σελίδων – αποκαλύπτει για την περίοδο που οι Μάνος και Κωνσταντίνος Δομαζάκης βρίσκονταν στα ηνία της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας, φαινόμενα υπερτιμολογήσεων και κακοδιαχείρισης, όπως αναφέρει το insider.gr.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Creta Farms στην ανακοίνωσή της, εντοπίστηκαν 12 εταιρείες οι οποίες θεωρούνται συνδεδεμένες οντότητες, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα, είναι μέτοχοι, µέλη διοίκησης ή ασκούν τον έλεγχο σε αυτές τις εταιρείες, είτε απευθείας, είτε εμμέσως ως τελικοί δικαιούχοι.

Οι εν λόγω εταιρείες καίτοι συνδέονται με τους βασικούς μετόχους και τα συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας και των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η Deloitte, τρεις εταιρείες τηρούν μετοχικές μερίδες στην Creta Farms και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες SILVER INVEST & TRADE LIMITED, MONFERATO INTERNATIONAL INC και KCII ORIGINS HOLDINGS LTD, συνδέονται και αυτές µε τους δύο βασικούς µετόχους, καθώς οι δύο βασικοί μέτοχοι είναι τελικοί δικαιούχοι (με συμμετοχή 50% έκαστος) των εταιρειών αυτών.

Οπως αναφέρει στο δημοσίευμα για το συγκεκριμένο θέμα το insider.gr, με βάση πάντα το πόρισμα, το συμπέρασμα αυτό δεν προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα των ανωτέρω εταιρειών, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα, αλλά από όσα γνωστοποιήθηκαν στην Deloitte στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε καθώς και από σχετική ενυπόγραφη δήλωση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη.

Επίσης, η Deloitte επισημαίνει ότι δεν εντοπίσθηκαν εταιρείες που συνδέονται με τα στελέχη της εταιρείας οι οποίες να έχουν συναλλαγές µε την Creta Farms και να πρέπει να γνωστοποιηθούν ως συνδεδεμένες οντότητες με την εταιρεία. Ως στελέχη της εταιρείας νοούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το 2006 και έπειτα και τα άτοµα τα οποία κατείχαν θέσεις ευθύνης στην εταιρεία το ανωτέρω διάστημα.

Σύμφωνα με την Deloitte, οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν στην ενότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, περισσότερες γνωστοποιήσεις και πληροφορίες για τις εταιρείες, που δύνανται να θεωρηθούν βάσει των ΔΠΧΑ ως συνδεδεμένες (ΔΛΠ 24- Συνδεδεμένα μέρη) και οι οποίες είχαν συναλλαγές με την εταιρεία ή τον Όμιλο.

Στην ανακοίνωση της Creta Farms επισημαίνεται ότι η “Εταιρεία έχει λάβει υπόψιν της τα συμπεράσματα της Deloitte στις υπό διερεύνηση περιοχές, όσον αφορά την επίπτωση των ευρημάτων της τελευταίας στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, και έχει προχωρήσει ήδη σε λογιστικές εγγραφές διόρθωσης με βάση αυτά.

Παρόλα αυτά, δεσμευτική γνώμη για την επίπτωση των παραπάνω ευρημάτων στις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς, και εκ του Νόμου, μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, είναι ο εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής.

Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας σε συνεργασία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή θα σχολιάσει, επεξεργαστεί και λάβει υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα, που διατυπώνονται στην Έκθεση της Deloitte και θα προχωρήσει στο βαθμό που χρειάζεται σε διορθωτικές εγγραφές επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας”.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη σύνοψη του πορίσματος της Deloitte για την Creta Farms

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή