Πολάκης: «Χρυσό μετάλλιο του μήνα στην Μπορμπουδάκη» – Τι απαντά η Διοικήτρια της ΥΠΕ Κρήτης

Για διασπάθιση δημοσίου χρήματος κατηγορεί ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης επισημαίνει ότι η 7η ΥΠΕ Κρήτης «προμηθεύτηκε τον Ιανουάριο γάντια νιτριλίιου για τις δομές υγείας στην Κρητη με 15,69 ευρώ το κουτί των 100!!!!», υπογραμμίζοντας ότι «τα ίδια γάντια, στο σούπερ μάρκετ ή στην πλατφόρμα skroutz π.χ., τα βρίσκεις λιανική από 5-11 ευρώ!!!»

«Όμως στην πρώτη θέση της κατάταξης παραμένει η: Νικολάου Σοφία, γενική γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, που είχε προμηθευτεί τα ίδια γάντια για τις φυλακές της χώρας, στην τιμή των 17,5 ευρώ το κουτί των 100, τον Δεκέμβριο!!!!», προσθέτει ο κ. Πολάκης.

Άμεση ήταν η απάντηση της διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένας Μπορμπουδάκη, η οποία σε μακροσκελή της ανακοίνωση τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, τηρήθηκαν με διαφάνεια όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται με βάση τις ισχύουσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες κυρώθηκαν από σχετικούς νόμους, αναφορικά με την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικών προστασίας για την δημιουργία στρατηγικού αποθέματος. Μοναδικός στόχος η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, προκειμένου να μη δημιουργηθούν ελλείψεις».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας απεστάλη στο ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε όλους τους φακέλους, δεν βρήκε κανένα ζήτημα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και παρείχε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων». Και προσθέτει ότι «σε κατάσταση παγκόσμιας ανισορροπίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, δεν είναι εφικτή η αγορά ειδών σε τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται  σε ομαλές συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ίδιο είδος (γάντια νιτριλίου) η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης το προμηθεύτηκε στην τιμή 0,0243 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 27/04/2020».

Αναλυτικότερα:

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΑΚΗ

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης αναφέρει τα εξής:

«… και το χρυσό μετάλλιο του μήνα πηγαίνει στην…

(ΦΩΤΟ 1): Μπορμπουδάκη Ελένη, διοικήτρια ΥΠΕ Κρήτης!!! Προμηθεύτηκε τον Ιανουάριο γάντια νιτριλίου για τις δομές υγείας στην Κρήτη με 15,69 ευρώ το κουτί των 100!!!!

Όμως στην πρώτη θέση της κατάταξης παραμένει η:

(Φωτό 2) Νικολάου Σοφία, γενική γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, που είχε προμηθευτεί τα ίδια γάντια για τις φυλακές της χώρας, στην τιμή των 17,5 ευρώ το κουτί των 100, τον Δεκέμβριο!!!!

Υπενθυμίζω, τα ίδια γάντια στο σούπερ μάρκετ ή στην πλατφόρμα skroutz π.χ., τα βρίσκεις λιανική από 5-11 ευρώ!!!

Δυο κύριες, δυο πολιτικά πρόσωπα, δυο οργανισμοί του δημοσίου η ίδια κατάσταση διασπάθισης δημοσίου χρήματος!!!!

Αφιερώνω και στις δυο τη μαντινάδα του φίλου Μιχάλη Φραγγεδη (φωτό 3)».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Στην απάντησή της, η κα Μπορμπουδάκη αναφέρει τα εξής:

«Μετά από σχετικά δημοσιεύματα για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου ή latex και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, καθώς πρόκειται για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, σας γνωστοποιούμε τα εξής

Για το εν λόγω είδος (γάντια νιτριλίου ή latex), κατέθεσαν προσφορά 3 εταιρείες και το κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή.

Για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, τηρήθηκαν με διαφάνεια όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται με βάση τις ισχύουσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες κυρώθηκαν από σχετικούς νόμους, αναφορικά με την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικών προστασίας για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος. Μοναδικός στόχος η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ελλείψεις.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάλεσε δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 20 ημερών, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των ειδών αυτών που καθόρισε το ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. Τηρήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας, αφού η πρόσκληση δημοσιεύτηκε τόσο στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Συμβάσεων), όσο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Στον ανοικτό διαγωνισμό, για όλα τα είδη, κατατέθηκαν συνολικά 32 προσφορές.

Το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας απεστάλη στο ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε όλους τους φακέλους, δεν βρήκε κανένα ζήτημα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και παρείχε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Να υπογραμμιστεί ότι σε κατάσταση παγκόσμιας ανισορροπίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, δεν είναι εφικτή η αγορά ειδών σε τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται  σε ομαλές συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ίδιο είδος (γάντια νιτριλίου) η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης το προμηθεύτηκε στην τιμή 0,0243 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 27/04/2020.

Παρακάτω επισυνάπτεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγκεκριμένη προμήθεια.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επείγουσα προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού από τις μονάδες υγείας της Κρήτης.

Στις 6/6/2020 δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Εφημερίδα Κυβερνήσεως) Υπουργική Απόφαση που ορίζει την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ως Κεντρική Αρχή Αγορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, COVID-19, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις Π.Ν.Π, όπως αυτές κυρώθηκαν από τους σχετικούς Νόμους.

Στη συνέχεια, στις 3/8/2020 συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και αποφασίστηκε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια να πραγματοποιήσει επείγουσα διαδικασία προμήθειας για συγκεκριμένες ποσότητες Μέσων Ατομικής Προστασίας με στόχο τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ώστε οι μονάδες υγείας της χώρας να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες σε υλικά αυτής της κατηγορίας. Στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. ορίστηκε να δημοσιευτεί ηπρόσκληση για 20 ημέρες ώστε κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να είναι σε θέση να καταθέσει την σφραγισμένη προσφορά του.

Σε αντίστοιχη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του διαγωνισμού, δηλαδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα υπό προμήθεια είδη προκειμένου να είναι κατάλληλα και ασφαλήγια χρήση από τις Μονάδες Υγείας, ενώ για το είδος «γάντια» η ανώτατη τιμή ορίστηκε στη συνεδρίαση της 22-9-2020 του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. όπου αποφασίστηκε ότι το εν λόγω είδος μπορεί να αγοράζεται σε τιμή μικρότερη ή ίση των 0,189 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά τεμάχιο.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο αυτό,προκήρυξε και δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 24-9-2020, προσκάλεσε δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενοοικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 20 ημερών. Τηρήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας αφού η πρόσκληση δημοσιεύτηκε τόσο στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) όσο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά 32 οικονομικοί φορείς, δηλαδή υπήρξαν 32 ενδιαφερόμενοι προμηθευτές.

Ακολούθησε η αποσφράγιση των προσφορών στην καθορισμένη, από την Πρόσκληση, ημερομηνία και ώρα. Πρώτα αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και για όσους οικονομικούς φορείς οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δηλαδή πληρούσαν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) ακολούθησε η αποσφράγιση των κλειστών οικονομικών προσφορών τους. Ειδικά για το είδος γάντια προσφορά κατέθεσαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς, ενώ κανείς δεν κατέθεσε ένσταση ή προσφυγή επί των προσφορών των υπολοίπων.

Στη συνέχεια, δεδομένου ότι στην πρόσκληση του διαγωνισμού αναφερόταν η υποχρέωση που υπήρχε για έλεγχο των τιμών που θα προέκυπταν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τελική σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΕ, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης απέστειλε σχετικό αίτημα και πήρε έγκριση σύμφωνα με την 134η/10-11-20 Συνεδρίαση (Θέμα 7ο)για το σύνολο των ειδών που πληρούσαν τα σχετικά οικονομικά όρια. Συγκεκριμένα, η τιμή που εστάλη για έγκριση από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για το είδος «Γάντια Νιτριλίου» ήταν 0,1529 ευρώ ανά τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εγκρίθηκε δεδομένου ότι ήταν εντός των σχετικών οριζομένων ορίων του ΚΕΣΥΠΕ (ανώτατο όριο 0,189 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο). Επίσης, ανάλογη έγκριση δόθηκε, στην ίδια συνεδρίαση, και στον διαγωνισμό της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για μέρος του είδους γάντια νιτριλίου ή latex σε τιμή 0,1690€/τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αφού η Υπηρεσία μας έλαβε την έγκριση για τις χαμηλότερες τιμές που προσφέρθηκαν, προχώρησε στο επόμενο στάδιο και ήλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των υποψήφιων προμηθευτών όπου διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τον νόμο.

Ακολούθησε η αποστολή του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών, δεδομένου ότι επρόκειτο για διαγωνισμό που η αξία των συμβάσεων θα ξεπερνούσε το όριο άνω του οποίου ο νόμος απαιτεί προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.Το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού έλεγξε όλους του φακέλους, δεν βρήκε κανένα ζήτημα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και παρείχε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Στη συνέχεια η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης δημοσίευσε την Απόφαση κατακύρωσης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και προχωρεί άμεσα στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την υπογραφή των συμβάσεων και την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των Μονάδων Υγείας της Υγειονομικής μας Περιφέρειας σε μέσα ατομικής προστασίας.

Τέλος, τονίζουμε ότι στους διαγωνισμούς για τη δημιουργία Στρατηγικού Αποθέματος Μ.Α.Π. δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί συγκεκριμένη προϋπολογισθείσα τιμή για τα είδη αυτά, τα οποία εν μέσω πανδημίας παρουσίασαν, παγκόσμια, ελλείψεις στις διαθέσιμες ποσότητες λόγω υψηλής ζήτησης γεγονός που επιδρούσε και στις τιμές πώλησης. Για τον λόγο αυτό όλες οι Υγειονομικές Περιφέρεις προκήρυξαν διαγωνισμό με τις εγκεκριμένες ποσότητες των ειδών ενώ τον έλεγχο των τιμών ανέλαβε το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. Οι τιμές που προσφέρθηκαν για το κάθε είδος ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών, αφού στους διαγωνισμούς αυτούς δεν συμμετείχε απαραίτητα ο ίδιος αριθμός προμηθευτών. Στην παρούσα συγκυρία δεν ήταν δυνατό να προκηρυχθεί διαγωνισμός για τα είδη αυτά καθορίζοντας ως ανώτατη τιμή την αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών (ενδεικτικά η τιμή για τα γάντια νιτριλίου καταχωρήθηκε το 2012), η οποία αναφέρεται σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονταιστις ισχύουσες Π.Ν.Π, όπως αυτές κυρώθηκαν από σχετικούς νόμους, για την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικών προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης δημιουργεί στρατηγικό απόθεμα για τις μονάδες υγείας της Κρήτης με:

  • 100.000 χειρουργικές σκούφιες
  • 10.000.000 γάντια νιτριλίου
  • 3.300 ποδονάρια κνήμης
  • 6.000 προστατευτικά ματιών
  • 9.000 ασπίδες προσώπου
  • 13.000 στειλεούς».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο