Παρέμβαση Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων για τις χρήσεις στον λόφο Καστέλι – Τι προτείνει

Να εισαχθεί ως θέμα ημερησίας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτική Συμβουλίου Χανίων η εισήγηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τις χρήσεις στον λόφο Καστέλι και το στρατόπεδο Μαρκοπούλου ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Βουρλάκης και Μπάμπης Λουτσέτης.

Σε έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Ευτύχη Δαμιανάκη, οι κύριοι Βουρλάκης και Λουτσέτης, σημειώνουν:

advertisement

«Όπως γνωρίζετε, σε δημόσιες συνεδριάσεις του Δ.Σ. μας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Χαζιράκης Νίκος είχε δεσμευτεί προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να συζητηθεί το θέμα των χρήσεων του λόφου Καστελίου και του στρατοπέδου Μαρκόπουλου προ της γενικότερης συζήτησης και έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αντί αυτού, έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κ. Χαζιράκη την Παρασκευή 19/2, ενημερωθήκαμε για την πρόθεσή του να γίνει η εν λόγω συζήτηση ως προ ημερησίας συζήτηση, χωρίς εισήγηση από μεριάς του, με αποτέλεσμα στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 24/2 να μην είναι στην ημερήσια διάταξη το εν λόγω θέμα. Μάλιστα εξεφράσθη η άποψή του να μη γίνει καν συνεδρίαση για το εν λόγω θέμα προ της γενικής έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ.

Επειδή:

1. Το εν λόγω θέμα κρίνεται σημαντικό για την πόλη και στα εκτος ημερησίας θέματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν το σύνολο των δημοτικών συμβούλων.

2. Η συζήτηση του εν λόγω θέματος χωρίς εισήγηση δεν θα μπορούσε να καταλήξει σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεδομένου των ασφυκτικών προθεσμιών κάτι τέτοιο μπορεί να δυσχεράνει σημαντικά το σύνολο της εξέλιξης της αναθεώρησης του ΓΠΣ.

3. Η εν λόγω διαδικασία εγείρει από μεριάς μας πολλά ερωτηματικά για τον λόγο που η δημοτική αρχή δεν επιλέγει να αποκρυσταλλωθεί η δηλωθείσα πρόθεσή της για κοινωφελή χρήση στα εν λόγω π.χ. κτίρια σε απόφαση του ΔΣ.

4. Δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η απόφαση 416/2020 του ΔΣ μας όπου ρητά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί ως μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τα κτίρια του Πολυτεχνείου στον Λόφο Καστέλι.

5. Εάν δεν γίνει ξεχωριστή συνεδρίαση για το εν λόγω θέμα, ενδέχεται η συζήτηση για την αναθεώρηση του ΓΠΣ όλου του Δήμου Χανίων, ως σημαντικό θέμα από μόνο του, να επισκιαστεί από τα εν θέματι στο παρόν θέματα, υποβαθμίζοντας έτσι τη διαδικασία.

Παρακαλούμε για τους παραπάνω λόγους, καθώς και αυτούς που αναφέρονται και στην συνημμένη πρόταση εισήγησης, δεδομένου ότι η δημοτική αρχή δεν προτίθεται να φέρει εισήγηση στην επόμενη πρόσκληση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, όπως εισαχθεί ως θέμα ημερησίας διάταξης η συνημμένη εισήγησή μας».

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με την παράκληση να αποσταλλεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους

Κοιν: 

Δήμαρχο Χανίων κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη

Αντιδήμαρχο κ. Χαζιράκη Νίκο

ΜΜΕ

Θέμα: Επιτάχυνση της αναθεώρησης του ΓΠΣ και καθορισμός χρήσης της έκτασης του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι

Σχετικά:

Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)

ΠΔ-59/2018 (ΦΕΚ-114/Α)

Η υπ’ αρ. 416/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Το υπ’ αρ 73673/14-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο προς τον Δήμαρχο Χανίων της ολοκληρωμένης πρότασης Χρήσεων Γης στην Παλιά Πόλη Χανίων

Η από 7/2/2021 ομόφωνη απόφαση τριών τοπικών επιστημονικών συλλόγων μηχανικών (αρχιτεκτόνων, τοπογράφων και πολιτικών μηχανικών)

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α) αλλάζει συλλήβδην τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού, δίνοντας μέχρι και την δυνατότητα τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) να τροποποιούνται σημειακά ως προς τις χρήσεις συγκεκριμένων κτιρίων με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ (παρ. 14 του άρθρου 10), χωρίς καμία εμπλοκή των δήμων στην εν λόγω απόφαση.

Στο άρθρο 131 του Ν. 4759/2020, τροποποιείται η παρ. 15 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 και προβλέπεται ότι :

«Οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) (ΣΣ: όπως το παλιό ΓΠΣ Χανίων), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. (…) Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021, διαφορετικά από 1.1.2022 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. (…) Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω».

Με βάση την ανωτέρω διάταξη, αν δεν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. έως και τις 31/12/2021, τότε θα εκπέσει όλη η επίπονη και χρόνια διαδικασία αναθεώρησής του και αυτή θα κινηθεί με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, χωρίς πλέον ο Δήμος Χανίων να έχει κανένα λόγο σε αυτό. Θα δίνεται η δυνατότητα να καθοριστούν χρήσεις με Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια κατά το δοκούν, εξυπηρετώντας τα όποια επιχειρηματικά συμφέροντα επιθυμεί η εκάστοτε κεντρική πολιτική διοίκηση, με τον Δήμο να είναι θεατής. Η μόνη περίπτωση που ορίζεται στον Ν. 4759/2020 προκειμένου να αποφευχθεί το ανωτέρω είναι να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΓΠΣ μέχρι τις 31/12/2021.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ:

Όσο αφορά την παλαιά πόλη Χανίων, χρόνια τώρα είναι εμφανής η έλλειψη μιας χωροθέτησης χρήσεων που θα περιφρουρεί το χαρακτήρα του μνημείου , έλλειψη η οποία έχει φέρει την παλαιά πόλη σε μια κατάσταση όπου τα κάθε λογής τοπικά και μη επιχειρηματικά συμφέροντα λειτουργούν ασύδοτα εις βάρος των μόνιμων κατοίκων, με δεκάδες ανά χρόνο αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για «κατ`εξαίρεση» χρήσεις. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 73673/14-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο παραδόθηκε στον τότε δήμαρχο Χανίων Κο Βάμβουκα Αναστάσιο η ολοκληρωμένη πρόταση Χρήσεων Γης στην Παλαιά πόλη Χανίων, με συγκεκριμένη πρόταση και χάρτης χωροθέτησης χρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το -υπό διαβούλευση τότε- νέο ΠΔ για τις Χρήσεις Γης. Η πρόταση αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας επιτροπής που είχε συσταθεί με εκπροσώπους από την Αρχαιολογία, τον Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο, το ΤΕΕ, και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Η πρόταση αυτή όχι μόνο δεν συζητήθηκε ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο και παρέμεινε στα συρτάρια της τότε και της νυν δημοτικής αρχής, αλλά δεν έχει γίνει καν γνωστό κατά πόσο έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις της στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για την αναθεώρηση του ΓΠΣ.

Μεταγενέστερα από την ανωτέρω πρόταση χωροθέτησης χρήσεων στις 29 Ιουλίου 2018 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το ΠΔ-59/2018 το οποίο στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠΔ-59/2018 αναφέρεται ότι: «Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης είναι δυνατόν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται μόνο υπό όρους, περιορισμούς ή προϋποθέσεις ορισμένες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων που κατ’ αρχήν επιτρέπονται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Η απαγόρευση ή οι όροι, οι περιορισμοί ή οι προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να αφορούν και τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων».

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

Με βάση το προηγούμενα αναφερόμενο εδάφιο του ΠΔ-59/2018, είναι ξεκάθαρο ότι δίνεται η δυνατότητα να καθοριστούν διφορετικές γενικές χρήσεις στα κτίρια ιδιοκτησίας του πολυτεχνείο στο λόφο Καστέλλι, περιφρουρώντας έτσι την υπ’ αρ. 416/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για δημόσια χρήση των κτιρίων, και χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με την παραδοτέα από 14-12-2017 πρόταση της επιτροπής. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στην ομόφωνη απόφαση των τριών τοπικών επιστημονικών συλλόγων Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών) την οποία και το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να υιοθετήσει.  Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση αμιγούς κατοικίας για όλο το λόφο χωρίς να ξεχωρίζει η ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου αφ’ ενός μεν δεν δίνει τη δυνατότητα στο ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τα κτίρια για τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού τέτοια χρήση δεν επιτρέπεται, αφετέρου επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα 30 κλινών. Επίσης η χρήση γενικής κατοικίας με πολλές εξαιρέσεις για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου μπορεί να εκπέσει και να προκύψει να επιτρέπεται η χρήση τουριστικού καταλλύματος 150 κλινών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Για τα παραπάνω θεωρούμε ότι η πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα αυτά πρέπει να αποκρυσταλλωθεί σε απόφαση του οργάνου, και αυτή να ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του σχεδίου πόλεως οι οποίες και συνεδριάζουν αυτή τη περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς να έχει διαμορφώσει άποψη για τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η διαδικασία των επιτροπών και να έρθει προς έγκριση μια αναθεώρηση του ΓΠΣ η οποία να μη συμβαδίζει με αποφάσεις που έχουν στο παρελθόν ληφθεί, όπως με τα κτίρια του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι. Σε αυτή τη περίπτωση θα κληθεί το δημοτικό συμβούλιο, για άλλη μια φορά, να «εκβιαστεί» η τοποθέτησή του δεδομένης της ασφυκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και της χρονοβόρας διαδικασίας να ξανασυνεδριάσουν οι επιτροπές.

Με βάση τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποφασίζει:

Να επιταχυνθούν με κάθε δυνατό τρόπο οι διαδικασίες της αναθεώρησης του ΓΠΣ προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρησή του έως τις 31-12-2021.

Να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο και να υιοθετηθεί η από 14-12-2017 πρόταση της επιτροπής για τις χρήσεις στην Παλαιά πόλη Χανίων, ώστε η εν λόγω πρόταση να συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση του ΓΠΣ του Δήμου Χανίων, με μόνη σημειακή τροποποίηση (σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠΔ-59/2018) την επόμενη παράγραφο που αφορά τα κτίρια του πολυτεχνείου στο Λόφο καστέλι:

Η ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Λόφο Καστέλι να λάβει σημειακά τη χρήση «Κοινωφελείς Λειτουργίες» του άρθρου 6 του ΠΔ 59/2018, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο δημόσιος και κοινωφελής χαρακτήρας του και να λάβει τη μόνη πολεοδομική χρήση που είναι συμβατή με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του, ενώ ο υπόλοιπος λόφος να έχει χρήση αμιγούς κατοικίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χανίων από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Βουρλάκης Νικόλαος

Λουτσέτης Χαράλαμπος».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο