Αντ. Περράκης για δασικούς χάρτες: Το κράτος ζητά από τους πολίτες να… φτιάξουν το Κτηματολόγιο

«Το κράτος προσφεύγει άλλη μια φορά στους πολίτες, σε πολύ άσχημες οικονομικές συγκυρίες και εποχές που επιβαρύνονται λόγω της πανδημίας με μια σειρά από περιορισμούς που αφορούν δυσκολία μετακινήσεων, κίνδυνο προστίμων μετακίνησης αλλά και συνάθροισης, καθώς και επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις, να απαιτεί όσο το δυνατόν περισσότερα από τον πολίτη, για να φτιάξει ο πολίτης –στην ουσία– το αυριανό Κτηματολόγιο του νομού μας, Κτηματολόγιο που κατά τις πληροφορίες επίκειται σε μερικούς μήνες να ξεκινήσει και στον Νομό Χανίων, στη μεγαλύτερη έκταση του Νομού, που υπολείπεται να γίνει. Επιπροσθέτως, πρώτα γίνεται το Κτηματολόγιο και μετά αναρτώνται οι δασικοί χάρτες – εκτός και αν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία εκσυγχρονιστεί πρώτα ο ταλαίπωρος πολίτη, για να έρθει στη συνέχεια αυτός με τη σειρά του και εκσυγχρονίσει το κράτος!»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου Αντώνης Περράκης, σε επιστολή την οποία απέστειλε χθες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στις Τοπικές και Δημοτικές Ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Αναλυτικά, στην επιστολή του, ο κ. Περράκης σημειώνει τα εξής:

«Καθώς αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στα Χανιά την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, διαδικασία για την οποία κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αποτελεί μια τομή, στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και που όταν ολοκληρωθεί θα βιάζει τέλος στην ιδιοκτησιακή αυθαιρεσία, θα διαχωρίσει την ιδιωτική από τη δημόσια περιουσία, θα έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική να βάλει τέλος στις καταπατήσεις δημοσίων κτημάτων, τέλος θα συγκεκριμενοποιήσει και θα καταμετρήσει τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική περιουσία.

Τα όποια λάθη που δύναται να υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν στη διαδικασία των αντιρρήσεων που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου του τρέχοντος έτους (για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή υπάρχουν άλλες 20 ημέρες παράταση της προθεσμίας).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι υπό ανάρτηση δασικοί χάρτες έχουν μόνο τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων με βάση τους δασικούς νόμους, τις μέχρι τώρα πράξεις χαρακτηρισμού και τις τελεσίδικες πράξεις. Δεν έχουν πολύγωνα ιδιοκτησίας με συνέπεια οι ιδιοκτήτες να προσφεύγουν σε υπηρεσίες ιδιωτών για τον ακριβή εντοπισμό ιδιωτικών εκτάσεων που έχουν δασικό χαρακτηρισμό.

Στην πραγματικότητα το κράτος προσφεύγει άλλη μια φορά στους πολίτες, σε πολύ άσχημες οικονομικές συγκυρίες και εποχές που επιβαρύνονται λόγω της πανδημίας με μια σειρά από περιορισμούς που αφορούν δυσκολία μετακινήσεων, κίνδυνο προστίμων μετακίνησης αλλά και συνάθροισης, καθώς και επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις, να απαιτεί όσο το δυνατόν περισσότερα από τον πολίτη, για να φτιάξει ο πολίτης –στην ουσία– το αυριανό Κτηματολόγιο του νομού μας, Κτηματολόγιο που κατά τις πληροφορίες επίκειται σε μερικούς μήνες να ξεκινήσει και στον Νομό Χανίων, στη μεγαλύτερη έκταση του Νομού, που υπολείπεται να γίνει.

Επιπροσθέτως, πρώτα γίνεται το Κτηματολόγιο και μετά αναρτώνται οι δασικοί χάρτες – εκτός και αν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία εκσυγχρονιστεί πρώτα ο ταλαίπωρος πολίτη, για να έρθει στη συνέχεια αυτός με τη σειρά του και εκσυγχρονίσει το κράτος!

Επίσης, σημαντική είναι και η επισήμανση ότι σχεδόν το σύνολο των κοιτών των ποταμών του νομού, έχουν χαρακτηριστεί δασικές εκτάσεις όπου σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4280/2014) καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, διότι δεν αποτελούν επιτρεπτές επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις. Είναι αδιανόητο να μην έχει ληφθεί υπόψη η σχετική νομοθεσία στην κατάρτιση των δασικών χαρτών και να αποκλείεται η οποιαδήποτε επέμβαση για την εξασφάλιση της προστασίας των παραποτάμιων περιοχών, δεδομένων και των πρόσφατων θεομηνιών που έπληξαν το νομό.

Αναφορικά με τους δρόμους του νομού που επίσης χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις, σε ένα ήδη βεβαρυμμένο από γραφειοκρατικής και οικονομικής άποψης περιβάλλον, για την οποιαδήποτε επέμβαση βελτίωσης της οδοποιίας, έρχονται να προστεθούν και οι πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλει η δασική νομοθεσία προκειμένου να εκτελεστούν (και να μην χαρακτηριστούν ως μη σύννομα) τα έργα της οδοποιίας. Επιπρόσθετα, οι δρόμοι που χαρακτηρίζονται δασικοί και εξυπηρετούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις δε μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (π.χ. πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”).

Ζητάμε:

1. Τον άμεσο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας, αλλιώς τον αποχαρακτηρισμό των κοιτών των ποταμών προκειμένου να εκτελούνται σχετικές επεμβάσεις.

2. Τη μη υπαγωγή όλων των οδών στη δασική νομοθεσία.

3. Στην υποβολή αντιρρήσεων, ο πολίτης να μην επιβαρυνθεί οικονομικά με οποιοδήποτε παράβολο, όπως προβλέπεται να ζητηθεί.

4. Να εξετασθεί μελλοντική παράταση στις αντιρρήσεις – δεδομένου ότι θα υπάρχει και λόγω των παραπάνω δυσκολιών και του όγκου των πιθανών αντιρρήσεων, μεγάλη δυσκολία στον χρόνο υποβολής τους.

5. Να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες που θα δεχτούν σε επίπεδο Νομού τον σημαντικό όγκο των αντιρρήσεων, ώστε να έχουμε σύντομες εκδικάσεις, εκδικάσεις στις οποίες θα πρέπει να είναι μέτοχος και ο προσφεύγων στην διαδικασία.

6. Αυτό το τελευταίο γιατί στις αντιρρήσεις της ανάρτησης στις περιοχές του σε λειτουργία Κτηματολογίου στα Χανιά ακόμη δεν έχουν λάβει γνώση οι πολίτες.

7. Να γίνει απόλυτα ξεκάθαρη η διαδικασία του πως θα γίνονται οι δικαιοπραξίες αλλά και οποιαδήποτε εγγραφή δικαιωμάτων από δικαστική διαδικασία σε περιοχές που υπάρχουν δασικοί χαρακτηρισμοί και έχουν ή δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, στο μεσοδιάστημα από την ανάρτηση μέχρι την τελική κύρωση των δασικών χαρτών.

8. Να ξεκαθαριστεί, αυτό το οφείλει το κράτος, τι θα γίνει –μελλοντικά– με επιδοτήσεις σε χαρακτηρισμένες δασικές η χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως επίσης και τι θα γίνει με τους χαρακτηρισμένους –μέχρι σήμερα– βοσκότοπους, έννοια που δεν υπάρχει στη δασική νομοθεσία αλλά ούτε στην ευρωπαϊκή.

Είναι σαφές με βάση τα παραπάνω πως η Πολιτεία έκανε ένα σοβαρό βήμα, όμως οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, γιατί είναι σαφές πως το κράτος ζητάει πολύ παραπάνω από τον απλό πολίτη».

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο