Χωρίς κατηγορία

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών…

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η Grant Thornton,  Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων,  υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο…