Γνώμες

Η ιστορία της Αριστεράς παρουσιάζεται συχνά ως μια ιστορία διασπάσεων. Όμως, ταυτόχρονα είναι και μια ιστορία ανανεώσεων, ανασυνθέσεων, ανασυγκροτήσεων, μετασχηματισμών.…

Οι άνθρωποι για να κάνουν αντιληπτό ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν, τραβούν την περιγραφή του προβλήματος στα άκρα. Αν κάποιος…