ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΛΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ