Η «φθορά» αποτελεί μια έννοια, που απασχόλησε τη φιλοσοφική σκέψη, η οποία κατά την αριστοτελική της προσέγγιση αποτελεί στάδιο στην οντολογία του φυσικού κόσμου (γένεση, αύξηση, τελείωση, παρακμή και φθορά)….

Περισσοτερα