Να ανακαλέσει την απόφασή της, σύμφωνα με την οποία «τίθεται ως προϋπόθεση, για τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να θέτουν τους εργαζόμενούς τoυς σε αναστολή συμβάσεων, ότι ‘δεν παρουσιάζουν αύξηση κύκλου…

Περισσοτερα