ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Η δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «Διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάδειξης της πολεοδομικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του ευρύτερου ιστορικού…