Υπεγράφη η διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης για τον διαγωνισμό του έργου «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – έτη 2020-2021». Η μελέτη εκπονήθηκε…

Περισσοτερα