ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό σε χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης έπειτα από την καλοκαιρία των Χριστουγέννων. Πολικό ψύχος και παγετός στη Βρετανία, καταιγίδες…