Στη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, όπως προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 29ο), που δημοσιεύτηκε στην…

Περισσοτερα