ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις κάμερες στα σχολεία, επανέρχεται στην επικαιρότητα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών,…